Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  La traducció al català: una oportunitat per a l’èxit empresarial

  L’entrada al mercat de qualsevol empresa que vulgui operar a Catalunya no només implica comprendre la dualitat lingüística present, sinó també reconèixer la importància estratègica de difondre productes i serveis en català. Tot i que una gran part de les ciutadanes i ciutadans catalans són bilingües i tenen fluïdesa tant en castellà com en català, hi ha una tendència arrelada a comunicar en castellà.

  En aquest article aprofundirem en el fet de per què és beneficiós canviar aquest enfocament i aprofitar els avantatges de la comunicació en català i, per tant, de la traducció al català dels materials de difusió dels productes i serveis de les empreses que s’estableixin a Catalunya.

  Més enllà de parlar la mateixa llengua

  La traducció al català i la comunicació general en aquesta llengua al mercat català va més enllà d’una elecció lingüística; és una estratègia empresarial intel·ligent que reconeix i abraça la diversitat cultural i lingüística de Catalunya. Aquesta decisió no només enforteix la connexió amb l’audiència local, sinó que també posiciona l’empresa com un actor compromès i respectuós al mercat català. Vegem alguns d’aquests aspectes en detall:

  Respecte cultural i empatia

  • Comunicar-se en català mostra un respecte profund per la identitat cultural catalana. En un context on la llengua és un component essencial de la identitat, adoptar el català demostra una comprensió i una empatia cap a la diversitat cultural i lingüística de Catalunya.

  Connexió emocional amb l’audiència

  • La llengua és un mitjà poderós per establir connexions emocionals. Comunicar-se en la llengua materna del públic català crea una sensació de proximitat i familiaritat, i es construeix així una connexió més profunda entre la marca i els consumidors locals. La traducció al català de la vostra marca és una aposta d’èxit.

  Diferenciació al mercat

  • La majoria d’empreses opten per la comunicació en castellà a Catalunya, i el fet de dur a terme la traducció al català de totes les comunicacions externes de l’empresa crea una oportunitat única per destacar. Fer servir el català com a part integral de l’estratègia de comunicació permet diferenciar-se de la competència i captar l’atenció d’un públic que valora el reconeixement de la seva llengua i cultura.

  Inclusió i atracció de segments específics

  • Tot i que la majoria dels catalans i les catalanes són bilingües, hi ha segments de la població que prefereixen i valoren la comunicació en català. En adreçar-se a aquests segments específics, les empreses que facin la traducció al català de la seva marca poden aconseguir més inclusió i guanyar la preferència dels consumidors que aprecien l’esforç per comunicar-se en la seva llengua de preferència.

  Alineació amb normatives i regulacions

  • Catalunya té normatives específiques que fomenten l’ús del català en diversos àmbits, inclosa la comunicació comercial. Alinear-se amb aquestes normatives no només compleix els requisits legals, sinó que també demostra el compromís de l’empresa amb la conformitat i la integració local.

  Reconeixement de la identitat territorial

  • L’elecció de la traducció al català i de comunicar en aquesta llengua és també un reconeixement de la identitat territorial de Catalunya. En un entorn on la qüestió lingüística ha estat històricament significativa, adoptar el català contribueix a una imatge de respecte per la diversitat cultural i territorial de la zona.

  Beneficis a llarg termini per a la marca

  • La decisió de comunicar en català no és simplement una estratègia a curt termini; planificar la traducció al català de tots els elements comunicatius és una inversió en la construcció d’una marca sostenible a llarg termini. Demostra el compromís de l’empresa amb la comunitat i crea una percepció positiva que es pot traduir en lleialtat de marca al llarg del temps.

  En conclusió, la comunicació i la traducció al català no són només tries lingüístiques; són una oportunitat estratègica per a l’èxit empresarial a Catalunya.

  La importància de comptar amb professionals de la traducció al català

  Per fer traduccions efectives al català, com en qualsevol procés de traducció, és essencial considerar les particularitats gramaticals, lèxiques i culturals d’aquesta llengua. A més, un bon coneixement de les variacions dialectals i del context cultural contribuirà a una traducció més precisa i fidel a l’original.

  El vostre coneixement i ús habitual de la llengua catalana fora del context empresarial no sempre són una garantia d’utilitzar el català correctament en suport escrit, ja que és un idioma amb una gramàtica complexa.

  Per això, millor assegureu-vos de comptar amb serveis de traducció professional per garantir una traducció al català precisa i culturalment apropiada. Eviteu l’ús de traductors automàtics o l’autotraducció si sou catalanoparlants per evitar possibles errors i malentesos.

  A més, comptar amb professionals de la llengua amb un coneixement profund del català també us ajudarà a resoldre altres aspectes crucials que cal tenir en compte a l’hora de fer la traducció al català del vostre material comercial:

  Adaptació cultural

  • Cal considerar les diferències culturals i adaptar el contingut perquè sigui rellevant i comprensible per al públic català. Això inclou entendre les sensibilitats culturals i evitar malentesos o interpretacions incorrectes.

  Coneixement del mercat local

  • És important estar familiaritzat amb el mercat local català, incloent-hi les preferències dels consumidors, les tendències del mercat i les particularitats del comportament del consumidor a Catalunya.

  Ús del català estàndard

  • La utilització del català estàndard a les comunicacions us assegura arribar a l’audiència més àmplia possible. Tot i que a Catalunya es parlen diferents dialectes, el català estàndard és la forma més neutral i generalment acceptada.

  Revisió legal i normativa

  • A Catalunya hi ha una normativa lingüística i és imprescindible que us assegureu que les vostres comunicacions s’hi alineen. Algunes àrees poden tenir regulacions específiques sobre l’ús del català en certs àmbits, com ara la publicitat i la informació al consumidor.

  Respecte per la identitat cultural

  • És important mostrar respecte per la identitat cultural catalana. La vostra comunicació en català haurà d’evitar estereotips culturals i demostrar un interès genuí en la cultura i la història catalanes. La vostra experiència local pot ser molt valuosa per dissenyar estratègies efectives.

  En resum, una estratègia de comunicació efectiva a Catalunya requereix un enfocament curós i respectuós cap a la llengua i la cultura catalanes. Per això, recomanem comptar amb professionals de la traducció al català, ja que la vostra col·laboració pot ser de molt valor per a l’èxit.

   

  CATEGORIA: , ,
  Share