Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

    * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

    Serveis habituals

    Correcció de textos

    Per tal que els vostres textos i documents tinguin la màxima qualitat lingüística, us en fem la correcció ortogràfica i gramatical, la correcció d’estil si us cal, i la revisió d’arts finals (galerades) per a documents que calgui maquetar o publicar.