Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

    * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

    Serveis per a reunions i congressos

    Servei de moderació i facilitació

    Una comunicació eficient i efectiva és crucial en molts àmbits, i sobretot en l’empresarial, en què sovint s’han de prendre decisions sobre plans estratègics, planificacions anuals, etc. La figura de la persona facilitadora en les vostres reunions contribuirà a la millora de les comunicacions internes i interempresarials, fomentarà que totes les veus i opinions siguin escoltades i tingudes en compte, i posarà sobre la taula qualsevol conflicte latent a fi de poder-lo abordar i resoldre.

    En el context d’un congrés o un altre acte públic, comptar amb la figura d’una persona facilitadora us permetrà treballar i transmetre el coneixement de manera creativa, innovadora i molt més efectiva, amb dinàmiques i exercicis dissenyats a mida per treure el màxim profit de la saviesa col·lectiva.