Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Serveis habituals

  Interpretació

  La interpretació és una activitat de mediació lingüística i consisteix a transmetre un discurs oral d’una llengua d’origen a una llengua de destí. En definitiva, la persona que interpreta elabora un discurs equivalent en una llengua diferent i fa que sigui comprensible per a l’audiència que l’està escoltant en aquell idioma. L’intèrpret fa aquesta funció tenint en compte diversos aspectes, com ara el registre que s’utilitza, la informació implícita en el missatge i també les emocions.

  Hi ha diferents tipus d’interpretació segons la metodologia que s’utilitza i el tipus de tecnologia que hi intervé: en general, la simultània, la consecutiva, la d’enllaç i, menys habitualment, la interpretació a cau d’orella o chuchotage.

  Interpretació simultània: en cabina d’interpretació per a conferències, congressos i altres trobades presencials; els assistents a l’esdeveniment escolten directament la traducció de la ponència en l’idioma escollit a través d’un receptor. Per a esdeveniments virtuals, la interpretació simultània es fa remotament a través d’una plataforma digital genèrica (tipus Zoom o similar) o especialitzada en interpretació remota.

  Interpretació consecutiva: per a formacions, presentacions, rodes de premsa, etc. Els assistents escolten les explicacions en l’idioma original i, per intervals, l’intèrpret en fa l’explicació resumida en l’idioma escollit per a l’acte. Pot ser presencial, allà on el client ens requereixi, o bé remota mitjançant una plataforma digital.

  Interpretació d’enllaç: per quan els interlocutors no parlen el mateix idioma; l’intèrpret hi fa d’intermediari i transmet la informació de l’un a l’altre a fi que puguin entendre’s, resolguin dubtes, prenguin decisions o tanquin acords. Aquesta interpretació por ser presencial, telefònica o mitjançant una plataforma digital.

  Interpretació a cau d’orella: és una interpretació simultània en què l’intèrpret, situat al costat dels destinataris, generalment un o dos, tradueix el discurs de l’orador en veu baixa.