Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Els serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses

  Descobriu per què comptar amb serveis de traducció per a reunions o formacions internes pot ser crucial en diversos contextos empresarials, especialment en empreses multinacionals o aquelles amb equips i empleats que parlen diferents idiomes.

  En aquest article us expliquem en quins contextos és recomanable o fins i tot imprescindible comptar amb serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses i obtindreu valuosos consells per a l’organització d’esdeveniments multilingües exitosos que garantiran una comunicació altament efectiva.

  Quan hauria de contractar un servei extern de traducció?

  La necessitat de serveis de traducció per a reunions o formacions internes sorgeix en qualsevol context empresarial on la diversitat lingüística sigui un factor significatiu. Aquests en són alguns exemples:

  • Empreses multinacionals: en empreses amb presència en diversos països, és comú que el personal parli diferents idiomes. En reunions i formacions internes, comptar amb serveis de traducció facilita la comunicació efectiva entre equips de diferents regions i assegura que tots comprenguin la informació crucial.
  • Formació d’equips internacionals: quan s’imparteix formació per a equips internacionals o bé quan la persona que la duu a terme parla un idioma diferent del de la resta de participants, els serveis de traducció per a reunions són essencials per garantir que tots comprenguin completament els conceptes, polítiques i procediments.
  • Llançament de productes en l’àmbit internacional: en el cas d’empreses que llancen productes globalment, les presentacions internes sobre nous productes, estratègies de màrqueting o campanyes publicitàries poden requerir serveis de traducció per a reunions per assegurar que tots els equips estiguin al corrent dels detalls i puguin contribuir de manera efectiva.
  • Reunions d’alta direcció: a les reunions de l’alta direcció, on es prenen decisions estratègiques per a tota l’empresa, és crucial garantir que tots els participants, independentment de l’idioma que parlin, comprenguin completament la informació i puguin aportar les seves perspectives.
  • Comunicació interna a empreses diversificades: en empreses amb una plantilla diversa que parla diversos idiomes, els serveis de traducció per a reunions són essencials per a la comunicació interna, així com per a la divulgació d’anuncis de l’empresa, polítiques internes, actualitzacions de recursos humans o altres missatges importants.
  • Entrenament de personal global: quan s’implementen programes de formació per a empleats a diferents parts del món, la traducció per a formacions facilita l’assimilació del contingut per part dels participants i assegura que la capacitació sigui efectiva i que tot el personal estigui alineat amb els objectius de l’empresa.
  • Esdeveniments corporatius internacionals: conferències, seminaris o esdeveniments corporatius en l’àmbit internacional requereixen serveis de traducció perquè els participants puguin entendre les presentacions i participar plenament en les discussions.

  En garantir una comunicació efectiva en tots aquests contextos, les empreses poden optimitzar la col·laboració entre equips i maximitzar el rendiment dels empleats en un entorn globalitzat.

  Què he de tenir en compte si necessito serveis de traducció per a reunions o formacions?

  A Teclat creiem que és imprescindible oferir orientació al client que ens sol·licita els serveis de traducció per a reunions multilingües per tal que pugui complir els seus objectius de compartir coneixements, prendre decisions i transmetre els seus missatges a tots els assistents amb èxit. Aquests són alguns dels consells que donem:

  Planificació anticipada

  La traducció efectiva requereix temps per coordinar intèrprets, preparar material i assegurar que es disposi de l’equip tècnic necessari. És crucial planificar anticipadament i traslladar al proveïdor dels serveis de traducció per a reunions totes les necessitats i qualsevol informació rellevant amb un bon marge de temps.

  Recull de materials rellevants

  Envieu al vostre proveïdor de serveis lingüístics tots els materials de què disposeu, com ara presentacions, documents, programes o ordres del dia. Això permetrà als intèrprets preparar-se adequadament i garantirà una traducció precisa i coherent.

  Clarificació d’idiomes necessaris

  Assegureu-vos de comunicar al vostre proveïdor tots els idiomes que s’utilitzaran a la reunió. Això li permetrà assignar intèrprets adequats per a cada combinació lingüística i garantir que tots els participants siguin atesos.

  Ús de tecnologia adequada

  La interpretació simultània és el tipus d’interpretació que s’utilitza més sovint en els serveis de traducció per a reunions i requereix un equipament específic, com ara cabines insonoritzades, el sistema anomenat infoport o equips de transmissió d’àudio i plataformes en línia si es fa de manera remota. Assegureu-vos que el vostre proveïdor us informa de tot l’equipament que necessitareu d’acord amb les característiques de la vostra reunió o formació i que la instal·lació serà possible allà on se celebri l’esdeveniment.

  Reunions prèvies amb els intèrprets

  Hi ha la possibilitat d’organitzar reunions prèvies amb els intèrprets per revisar la terminologia específica que s’utilitzarà, detalls sobre la reunió i qualsevol informació rellevant que pugui millorar la qualitat de la traducció.

  Coordinació logística

  És important col·laborar estretament amb el vostre proveïdor perquè us assessori amb la part de la logística de l’esdeveniment relacionada amb la traducció de la reunió o formació, incloent-hi la disposició de l’espai, la distribució dels equips de traducció i la gestió de qualsevol problema tècnic que pugui sorgir durant la reunió.

  Gestió de torns d’intervenció

  Si la reunió involucra múltiples idiomes i es preveu que els participants vulguin intervenir alhora, és molt recomanable organitzar un sistema de gestió de torns per garantir que els intèrprets puguin treballar de manera eficient, comunicar allò que cada participant vol transmetre i fer-ho sense interrupcions excessives.

  Preparació dels participants

  És molt important comunicar prèviament als participants que hi haurà un servei d’interpretació i informar-los de l’ús adequat dels dispositius per a la traducció de la reunió o formació. Això pot incloure l’ús d’auriculars, una explicació del procés d’interpretació i encoratjar els oradors a parlar de manera pausada per facilitar la traducció, així com ubicar els ponents de manera que siguin clarament visibles per als intèrprets.

  Disponibilitat de suport tècnic

  Assegureu-vos que el proveïdor us oferirà suport tècnic durant l’esdeveniment per abordar qualsevol problema relacionat amb la tecnologia d’interpretació simultània.

  Avaluació postesdeveniment

  Després de la reunió, és recomanable fer una avaluació conjunta amb el vostre proveïdor de serveis de traducció per a reunions per traslladar-li comentaris sobre la qualitat dels serveis d’interpretació. Això ajudarà a adaptar de manera cada vegada més precisa el servei a futurs esdeveniments de la vostra empresa que requereixin interpretació d’idiomes.

  Seguir aquests consells garantirà la qualitat i l’èxit de les reunions o formacions multilingües que organitzeu i assegurarà una comunicació efectiva i una experiència positiva per a tots els participants.

  Si teniu a la vista una reunió o formació multilingüe per coordinar, poseu-vos en contacte amb nosaltres si necessiteu assessorament. Estarem encantades d’ajudar-vos!

   

  Share