Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Els serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses

  En aquest article us expliquem en quins contextos és recomanable o fins i tot imprescindible comptar amb serveis de traducció per a reunions i formacions en empreses i obtindreu valuosos consells per a l’organització d’esdeveniments multilingües exitosos que garantiran una comunicació altament efectiva.

  Quan hauria de contractar un servei extern de traducció?

  La necessitat de serveis de traducció per a reunions o formacions internes sorgeix en qualsevol context empresarial on la diversitat lingüística sigui un factor significatiu. Aquests en són alguns exemples:

  • Empreses multinacionals: en empreses amb presència en diversos països, és comú que el personal parli diferents idiomes. En reunions i formacions internes, comptar amb serveis de traducció facilita la comunicació efectiva entre equips de diferents regions i assegura que tots comprenguin la informació crucial.
  • Formació d’equips internacionals: quan s’imparteix formació per a equips internacionals o bé quan la persona que la duu a terme parla un idioma diferent del de la resta de participants, els serveis de traducció per a reunions són essencials per garantir que tots comprenguin completament els conceptes, polítiques i procediments.
  • Llançament de productes en l’àmbit internacional: en el cas d’empreses que llancen productes globalment, les presentacions internes sobre nous productes, estratègies de màrqueting o campanyes publicitàries poden requerir serveis de traducció per a reunions per assegurar que tots els equips estiguin al corrent dels detalls i puguin contribuir de manera efectiva.
  • Reunions d’alta direcció: a les reunions de l’alta direcció, on es prenen decisions estratègiques per a tota l’empresa, és crucial garantir que tots els participants, independentment de l’idioma que parlin, comprenguin completament la informació i puguin aportar les seves perspectives.
  • Comunicació interna a empreses diversificades: en empreses amb una plantilla diversa que parla diversos idiomes, els serveis de traducció per a reunions són essencials per a la comunicació interna, així com per a la divulgació d’anuncis de l’empresa, polítiques internes, actualitzacions de recursos humans o altres missatges importants.
  • Entrenament de personal global: quan s’implementen programes de formació per a empleats a diferents parts del món, la traducció per a formacions facilita l’assimilació del contingut per part dels participants i assegura que la capacitació sigui efectiva i que tot el personal estigui alineat amb els objectius de l’empresa.
  • Esdeveniments corporatius internacionals: conferències, seminaris o esdeveniments corporatius en l’àmbit internacional requereixen serveis de traducció perquè els participants puguin entendre les presentacions i participar plenament en les discussions.

  En garantir una comunicació efectiva en tots aquests contextos, les empreses poden optimitzar la col·laboració entre equips i maximitzar el rendiment dels empleats en un entorn globalitzat.

  Què he de tenir en compte si necessito serveis de traducció per a reunions o formacions?

  A Teclat creiem que és imprescindible oferir orientació al client que ens sol·licita els serveis de traducció per a reunions multilingües per tal que pugui complir els seus objectius de compartir coneixements, prendre decisions i transmetre els seus missatges a tots els assistents amb èxit. Aquests són alguns dels consells que donem:

  Planificació anticipada

  La traducció efectiva requereix temps per coordinar intèrprets, preparar material i assegurar que es disposi de l’equip tècnic necessari. És crucial planificar anticipadament i traslladar al proveïdor dels serveis de traducció per a reunions totes les necessitats i qualsevol informació rellevant amb un bon marge de temps.

  Recull de materials rellevants

  Envieu al vostre proveïdor de serveis lingüístics tots els materials de què disposeu, com ara presentacions, documents, programes o ordres del dia. Això permetrà als intèrprets preparar-se adequadament i garantirà una traducció precisa i coherent.

  Clarificació d’idiomes necessaris

  Assegureu-vos de comunicar al vostre proveïdor tots els idiomes que s’utilitzaran a la reunió. Això li permetrà assignar intèrprets adequats per a cada combinació lingüística i garantir que tots els participants siguin atesos.

  Ús de tecnologia adequada

  La interpretació simultània és el tipus d’interpretació que s’utilitza més sovint en els serveis de traducció per a reunions i requereix un equipament específic, com ara cabines insonoritzades, el sistema anomenat infoport o equips de transmissió d’àudio i plataformes en línia si es fa de manera remota. Assegureu-vos que el vostre proveïdor us informa de tot l’equipament que necessitareu d’acord amb les característiques de la vostra reunió o formació i que la instal·lació serà possible allà on se celebri l’esdeveniment.

  Reunions prèvies amb els intèrprets

  Hi ha la possibilitat d’organitzar reunions prèvies amb els intèrprets per revisar la terminologia específica que s’utilitzarà, detalls sobre la reunió i qualsevol informació rellevant que pugui millorar la qualitat de la traducció.

  Coordinació logística

  És important col·laborar estretament amb el vostre proveïdor perquè us assessori amb la part de la logística de l’esdeveniment relacionada amb la traducció de la reunió o formació, incloent-hi la disposició de l’espai, la distribució dels equips de traducció i la gestió de qualsevol problema tècnic que pugui sorgir durant la reunió.

  Gestió de torns d’intervenció

  Si la reunió involucra múltiples idiomes i es preveu que els participants vulguin intervenir alhora, és molt recomanable organitzar un sistema de gestió de torns per garantir que els intèrprets puguin treballar de manera eficient, comunicar allò que cada participant vol transmetre i fer-ho sense interrupcions excessives.

  Preparació dels participants

  És molt important comunicar prèviament als participants que hi haurà un servei d’interpretació i informar-los de l’ús adequat dels dispositius per a la traducció de la reunió o formació. Això pot incloure l’ús d’auriculars, una explicació del procés d’interpretació i encoratjar els oradors a parlar de manera pausada per facilitar la traducció, així com ubicar els ponents de manera que siguin clarament visibles per als intèrprets.

  Disponibilitat de suport tècnic

  Assegureu-vos que el proveïdor us oferirà suport tècnic durant l’esdeveniment per abordar qualsevol problema relacionat amb la tecnologia d’interpretació simultània.

  Avaluació postesdeveniment

  Després de la reunió, és recomanable fer una avaluació conjunta amb el vostre proveïdor de serveis de traducció per a reunions per traslladar-li comentaris sobre la qualitat dels serveis d’interpretació. Això ajudarà a adaptar de manera cada vegada més precisa el servei a futurs esdeveniments de la vostra empresa que requereixin interpretació d’idiomes.

  Seguir aquests consells garantirà la qualitat i l’èxit de les reunions o formacions multilingües que organitzeu i assegurarà una comunicació efectiva i una experiència positiva per a tots els participants.

  Si teniu a la vista una reunió o formació multilingüe per coordinar, poseu-vos en contacte amb nosaltres si necessiteu assessorament. Estarem encantades d’ajudar-vos!

   

  Serveis lingüístics: trencant barreres en la comunicació global

  En un món cada cop més globalitzat i multicultural, la comunicació efectiva és essencial per a l’èxit empresarial. Les empreses que operen a escala internacional s’enfronten a desafiaments lingüístics i culturals que poden obstaculitzar-ne l’expansió i el creixement. És aquí on entren en joc els serveis lingüístics, un conjunt de solucions especialitzades dissenyades per ajudar les organitzacions a superar aquestes barreres i assolir audiències globals d’una manera eficient i precisa.

  Les empreses o organitzacions que es beneficien d’aquests serveis són diverses i inclouen empreses de comerç electrònic que volen expandir-se a nous mercats, organitzacions sense ànim de lucre que busquen sensibilitzar audiències multilingües, empreses de tecnologia que han de traduir els seus productes i aplicacions per arribar a usuaris internacionals, i, en general, qualsevol empresa que valori la importància d’una comunicació efectiva en idiomes i cultures diferents.

  Els serveis lingüístics més adequats per al vostre negoci

  A continuació, us descrivim els serveis lingüístics més comuns que oferim les empreses de l’àmbit lingüístic i us detallem el tipus de negocis als quals es poden adreçar:

  Traducció

  La traducció és un dels pilars fonamentals dels serveis lingüístics. Consisteix a traslladar contingut escrit d’un idioma a un altre sense perdre’n el significat ni l’estil. Des de la traducció de documents legals i tècnics fins a l’adaptació de llocs web i de materials de màrqueting, aquest servei permet que les empreses es connectin amb clients de cultures i regions diferents. Un altre servei és el de la traducció jurada, que és essencial per a documents oficials i legals, ja que en garanteix la validesa i precisió. Per saber més sobre la traducció jurada, llegeix aquest article al nostre blog.

  Interpretació

  Quan la comunicació en temps real és crucial, hi entra en joc la interpretació. Aquest servei implica traduir de manera oral i fluida durant reunions, conferències, esdeveniments i negociacions. La interpretació simultània és ideal per a esdeveniments amb una gran audiència, mentre que la consecutiva s’adapta millor a reunions més íntimes. Comptar amb intèrprets professionals facilita la comunicació fluida entre socis comercials de països i cultures diferents. Si voleu tenir informació detallada sobre aquest servei, podeu llegir aquí el nostre article sobre els tipus d’interpretació.

  Localització

  Per expandir-se a nous mercats, les empreses han de tenir en compte les diferències culturals i lingüístiques de cada regió. Aquí és on la localització desenvolupa un paper clau. Aquest servei implica adaptar productes, serveis i continguts per satisfer les preferències locals i les expectatives del públic objectiu. Des d’ajustar el contingut d’una aplicació mòbil fins a modificar les referències culturals en campanyes de màrqueting, la localització garanteix que les empreses transmetin el missatge adequat a cada audiència.

  Correcció i revisió de textos

  La imatge d’una empresa es veu afectada directament per errors gramaticals o imprecisions en el contingut. La correcció i la revisió de textos assegura que els materials escrits siguin coherents i precisos i no continguin errors. Aquest servei és essencial per a blogs, informes, comunicats de premsa, llibres i qualsevol tipus de contingut escrit que vulgui transmetre una imatge professional i acurada.

  Transcripció

  Quan cal tenir una versió escrita d’un contingut audiovisual, la transcripció és la solució perfecta. Convertir fitxers d’àudio o vídeo en text permet que el contingut sigui més accessible i facilita la creació de resums o actes de reunions. És una eina valuosa per a empreses que necessiten mantenir un registre escrit d’esdeveniments, discursos, sessions de capacitació i molt més.

  Relatoria

  A més de la transcripció, també oferim el servei de relatoria, especialment útil per a esdeveniments i conferències. Un relator professional pren notes en temps real, resumeix la informació clau i la transforma en un text coherent i llest per a la difusió. Això facilita la creació de materials posteriors i assegura que les idees compartides a l’esdeveniment arribin a una audiència més àmplia.

  Subtitulació i doblatge

  La creació i traducció de subtítols, la seva codificació de temps i la incrustació al document audiovisual (pel·lícules, documentals, anuncis, etc.), així com la traducció per al doblatge d’aquests mateixos formats són altres dels serveis lingüístics que posem al vostre abast en l’àmbit audiovisual. També la subtitulació en temps real, especialment útil per a conferències i esdeveniments en viu, que millora l’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva.

  Serveis de veu i enregistrament

  Per a projectes que requereixen una veu professional, els serveis de veu i enregistrament són essencials. Des d’anuncis publicitaris fins a audiollibres i sistemes de resposta de veu interactiva (IVR), comptar amb experts locutors en diferents idiomes i tons ofereix una qualitat excepcional al contingut d’àudio.

  Consultoria lingüística i cultural

  En últim lloc, però no per això menys important, la consultoria lingüística i cultural és un servei imprescindible per a empreses que volen establir una comunicació efectiva a escala global. Els consultors lingüístics ofereixen consells valuosos per adaptar el to i el llenguatge segons el públic objectiu i garanteixen la coherència en la comunicació interna i externa. També s’enfoquen en l’adaptació de contingut culturalment rellevant per evitar malentesos i ofenses involuntàries. Amb una sensibilitat cultural adequada, aquest servei contribueix a una comunicació global amb èxit.

  Traçant ponts globals: els nostres serveis lingüístics a la vostra disposició

  Com veieu, els serveis lingüístics són una eina indispensable perquè les empreses superin les barreres de la comunicació global i es connectin amb audiències internacionals.

  Des de la traducció i la interpretació fins a la localització i consultoria lingüística, aquestes solucions personalitzades garanteixen que el missatge d’una empresa es transmeti amb precisió i eficàcia en idiomes i cultures diferents.

  A Teclat disposem d’una àmplia experiència i un equip d’experts en el camp dels serveis lingüístics, i oferim la màxima qualitat i atenció personalitzada a cada client. Si voleu millorar la comunicació multilingüe de la vostra empresa, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Serà un plaer ajudar-vos a portar el vostre negoci a nous horitzons!

   

  Serveis d’interpretació simultània en l’àmbit empresarial

  Descobriu de quina manera els serveis d’interpretació simultània milloren la comunicació, l’accessibilitat i l’eficiència, i conegueu les diferències entre la interpretació presencial i la remota. A més, us presentem diversos escenaris on comptar amb aquest servei resulta essencial per a l’èxit dels vostres esdeveniments empresarials.

  Llegiu-ne més per obtenir el millor assessorament i garantir una comunicació fluida a tots els vostres esdeveniments!

  Què són els serveis d’interpretació simultània i per què són importants en l’àmbit empresarial?

  La interpretació simultània és un servei que permet la traducció en temps real de discursos i converses en esdeveniments multilingües. És especialment valuosa en l’àmbit empresarial, ja que millora la comunicació, fomenta la comprensió i promou la cooperació entre els participants.

  Entre els avantatges dels serveis d’interpretació simultània s’inclouen els següents:

  • Més accessibilitat: els participants poden escoltar el discurs en el seu idioma nadiu, cosa que facilita la comprensió i les interaccions.
  • Augment de l’eficiència: s’eviten els retards causats per traduccions prèvies o pauses per a la interpretació consecutiva.
  • Estalvi de temps: es redueix el temps dedicat a la comunicació entre persones que parlen idiomes diferents.

  Si teniu la necessitat de contractar serveis d’interpretació simultània per a esdeveniments o reunions en l’àmbit empresarial, heu de saber que us caldrà un equipament tècnic especialitzat i comptar amb un equip d’intèrprets altament capacitats i amb experiència en el tema.

  Interpretació simultània presencial vs. interpretació simultània remota: diferències i característiques

  És fonamental comprendre les diferències entre els serveis d’interpretació simultània presencial i la remota. La interpretació presencial implica la presència física dels intèrprets a l’esdeveniment, mentre que en la interpretació remota els intèrprets treballen des d’una ubicació a distància, utilitzant tecnologia de transmissió d’àudio i vídeo.

  A continuació, detallem les característiques de cada modalitat:

  Interpretació simultània presencial

  • Ubicació física: els intèrprets són al mateix lloc que els participants i treballen des d’una cabina d’interpretació.
  • Equipament tècnic: requereix cabines insonoritzades, receptors per als participants i auriculars per als intèrprets, a més d’equips de so per a la transmissió.
  • Comunicació visual: els intèrprets poden veure i escoltar directament els oradors i participants, i captar matisos de llenguatge corporal i expressions facials.
  • Interacció directa: els intèrprets poden interactuar directament amb altres participants durant els descansos, cosa que facilita la comunicació addicional.

  Interpretació simultània remota

  • Ubicació virtual: els intèrprets treballen des d’una ubicació remota, a distància, fent servir plataformes de videoconferència o programari especialitzat.
  • Tecnologia de transmissió: es fa servir tecnologia de transmissió d’àudio i vídeo per permetre als participants escoltar la interpretació en temps real.
  • Comunicació a través de la pantalla: els intèrprets normalment no poden veure directament els oradors o participants i es basen en la transmissió d’àudio i material visual compartit a la plataforma.
  • Limitacions d’interacció: els intèrprets tenen una interacció limitada amb els participants, ja que només poden fer servir el xat o la funció de preguntes i respostes de la plataforma de videoconferència.

  Els serveis d’interpretació simultània en l’àmbit empresarial

  En l’àmbit empresarial, comptar amb serveis d’interpretació simultània és crucial en contextos diversos, com els que presentem a continuació:

  • Reunions internacionals: garantir la comprensió i la participació dels assistents en reunions estratègiques, negociacions comercials o presentacions de productes amb equips multiculturals.
  • Conferències i seminaris: facilitar la comunicació efectiva entre ponents i una audiència diversa, per promoure l’intercanvi d’idees en esdeveniments empresarials internacionals.
  • Llançaments de productes internacionals: fer presentacions i demostracions en diferents idiomes perquè els clients potencials i socis comercials comprenguin els productes i serveis oferts.
  • Negociacions i acords internacionals: garantir una comunicació clara i precisa en situacions de negociació empresarial, per evitar malentesos i promoure relacions comercials sòlides.
  • Esdeveniments de capacitació i formació global: permetre una transferència efectiva de coneixements i habilitats en programes de capacitació empresarial amb participants de diferents nacionalitats.

  Aquests exemples mostren la importància de comptar amb serveis d’interpretació simultània en l’àmbit empresarial per garantir una comunicació efectiva entre persones que parlen diferents idiomes.

  Si necessiteu assessorament i professionals especialitzats en interpretació simultània, a Teclat estarem encantades d’ajudar-vos. No dubteu a contactar-nos per assegurar l’èxit comunicatiu dels vostres esdeveniments empresarials!

  Disseny i coordinació de congressos i reunions: eines per a l’èxit

  Elements clau del disseny i coordinació de congressos i reunions

  A qualsevol congrés o reunió, cada detall ha de ser planificat i coordinat acuradament, des de la conceptualització i selecció del tema central fins a l’execució de les diferents activitats.

  Abans de començar a planificar un esdeveniment d’aquesta mena, és important tenir en compte els aspectes fonamentals següents per aconseguir que el disseny i coordinació de congressos i reunions sigui tot un èxit i deixi una impressió duradora en els assistents:

  1. Objectiu de l’esdeveniment: determineu el propòsit i els resultats esperats, com ara compartir coneixement d’un àmbit d’especialització, presentar un producte nou, reunir equips de diferents filials, etc.
  2. Format: trieu el format més adequat en funció de l’objectiu definit. Pot ser un programa més convencional, amb conferències magistrals i rondes de preguntes, o bé sessions amb dinàmiques participatives en què els assistents tinguin un paper més actiu.
  3. Pressupost: definiu la quantitat de diners disponibles i com s’invertirà. Dividiu el pressupost en partides segons les despeses que es prevegin i sol·liciteu pressupostos orientatius als proveïdors involucrats.
  4. Proveïdors: genereu una llista dels proveïdors que participaran a l’esdeveniment per tipus (per exemple, restauració, impremta, disseny gràfic…) i, si és possible, basada en referències prèvies.
  5. Assistents: identifiqueu les persones o empreses que seran convidades i quantifiqueu el nombre estimat d’assistents per tenir en compte l’aforament de la seu on se celebrarà l’esdeveniment.

  Un cop establerts aquests aspectes clau del disseny i coordinació de congressos i reunions, podeu procedir a la planificació de l’esdeveniment.

  Eines per al disseny i coordinació de congressos i reunions

  Pas 1: elaboreu un cronograma

  El cronograma és una eina imprescindible en el disseny i coordinació de congressos i reunions, ja que permet visualitzar fàcilment totes les tasques necessàries per dur a terme l’esdeveniment. Feu-lo servir per establir dates límit i assignar responsabilitats a cada tasca. Podeu emprar un full de càlcul o aprofitar les múltiples eines específiques de disseny i coordinació de congressos disponibles en línia.

  Un cronograma detallat que inclogui aspectes com l’objectiu de l’esdeveniment, l’assignació de pressupost, els recursos humans o el calendari facilita el seguiment del disseny i la coordinació de congressos i reunions. No oblideu incloure les activitats de promoció per donar a conèixer l’esdeveniment, així com les tasques de muntatge i desmuntatge. I recordeu que l’organització no acaba el dia del congrés o la reunió, sinó que és convenient fer-ne una avaluació, analitzar els resultats, identificar oportunitats de millora i elaborar els informes de tancament corresponents.

  Pas 2: empreu una llista de comprovació o checklist

  Creeu una llista amb totes les tasques necessàries i marqueu-ne l’estat (completades o pendents) per garantir un seguiment adequat. De nou, podeu simplement fer servir un full de càlcul o mètodes més sofisticats, segons us convingui.

  Pas 3: assigneu responsabilitats

  Establiu les responsabilitats concretes de cada persona involucrada en l’equip organitzador i fomenteu una comunicació efectiva entre els responsables de cada àrea.

  Pas 4: ajusteu el pla

  Preveieu fer ajustaments al pla original en cas de canvis durant l’organització de l’esdeveniment i actueu en conseqüència.

  Resum

  En conclusió, que el disseny i coordinació de congressos i reunions sigui exitós depèn d’una bona planificació de les etapes de l’esdeveniment. Eines com el cronograma i la llista de comprovació són indispensables per dur a terme l’organització de manera efectiva i eficient. A més, l’assignació de responsabilitats i la capacitat d’ajustar el pla en cas de canvis també són claus per garantir l’èxit de l’esdeveniment.

  Esperem que aquests consells us hagin estat útils per a la preparació del vostre proper esdeveniment. Si necessiteu l’ajuda d’un equip professional en el disseny i la coordinació del vostre congrés o reunió, no dubteu a contactar amb Teclat. Compteu amb nosaltres perquè el vostre esdeveniment sigui tot un èxit!

  Contracteu una secretaria tècnica, el vostre esdeveniment estarà en bones mans

  Quan es tracta d’esdeveniments corporatius o institucionals, és habitual que l’equip o organisme impulsor tingui el coneixement especialitzat en el contingut i la temàtica de l’esdeveniment. Tot i això, la feina de planificació, producció i logística que cal per dur a terme un congrés pot ser aclaparadora per als equips tècnics que no tenen experiència en aquest tipus de tasques.

  És aquí on entra en joc la importància dels serveis de secretaria tècnica per a esdeveniments, que poden alleujar la càrrega de treball i garantir l’èxit de l’esdeveniment.

  Externalització de la secretaria tècnica

  Aquesta part de l’organització d’un esdeveniment se sol externalitzar a empreses especialitzades, que tenen el paper de secretaria tècnica. Les responsabilitats que pot assumir una secretaria tècnica dependran de la naturalesa de l’esdeveniment, però en general es podrien englobar en les tasques següents:

  • Coordinar-se amb els ponents per assegurar-se que es compleixen tots els requisits necessaris per a la presentació de les seves ponències, així com la gestió del desplaçament i l’allotjament en cas que calgui.
  • Gestionar el registre dels participants, la qual cosa inclou l’enviament d’invitacions, la recepció de les inscripcions i els pagaments, l’emissió de confirmacions i l’atenció per telèfon o correu electrònic.
  • Comunicar-se amb els participants de l’esdeveniment, per mantenir-los actualitzats sobre el programa, emetre comunicats o proporcionar-los informació pràctica.
  • Coordinar la logística de l’esdeveniment, com ara la reserva de sales, la contractació dels serveis de càtering, els audiovisuals i altres serveis tècnics.
  • Dissenyar i produir materials amb la imatge de l’esdeveniment, incloent-hi roll-ups, cartelleria i materials per als participants.
  • Garantir l’accessibilitat de l’esdeveniment per a tots els participants, cosa que pot incloure la contractació de serveis d’interpretació simultània, subtitulació en directe o streaming per augmentar l’abast del congrés.
  • Dur a terme la relatoria de les sessions, que consisteix en la presa de notes per part de professionals del contingut tractat a l’esdeveniment per posteriorment elaborar un document escrit de qualitat que pugui ser difós entre els assistents, traduït o publicat.
  • Controlar i gestionar el pressupost de l’esdeveniment per garantir que tots els serveis contractats i les despeses i els ingressos s’ajustin als fons assignats per al projecte.

  Passos previs per contractar un servei de secretaria tècnica

  Si necessiteu organitzar un esdeveniment i teniu limitació de temps i recursos, pot ser que hàgiu de considerar la contractació d’una empresa de secretaria tècnica per ajudar-vos en la tasca. Per facilitar-li la feina i assegurar-vos que tot es dugui a terme d’una manera eficient, li podeu proporcionar la informació necessària perquè pugui començar a treballar immediatament. Aquesta informació inclou:

  • La definició dels recursos econòmics amb què compteu per a l’esdeveniment.
  • La definició del disseny de l’esdeveniment: el format (congrés, jornada, reunió, presentació, etc.), el nombre previst de ponents i assistents, la distribució de les sessions, la seu si l’heu triada, les necessitats tècniques, etc.

  Garantia d’èxit

  En definitiva, la secretaria tècnica és clau per assegurar que el congrés funcioni sense problemes, que els participants estiguin ben atesos i que es compleixin els objectius de l’esdeveniment perquè aquest sigui tot un èxit. En externalitzar aquesta tasca, els equips tècnics de l’empresa o organisme organitzador es poden alliberar de la càrrega de treball i de l’estrès que moltes vegades suposa organitzar un gran esdeveniment.

  A Teclat comptem amb una llarga trajectòria i experiència en l’organització i la producció d’esdeveniments. Si esteu buscant una empresa que us ajudi a fer que el vostre esdeveniment sigui tot un èxit, no dubteu a contactar amb nosaltres. Serà un plaer escoltar les vostres inquietuds i donar-vos un cop de mà.

  Coneixes la diferència entre la traducció jurídica i la traducció jurada?

  El primer que caldria esmentar és la diferència entre la traducció jurídica i la traducció jurada. Som-hi?

  Traducció jurídica o traducció legal

  Les traduccions jurídiques són traduccions especialitzades i fan referència al camp legal o jurídic, o judicial. S’apliquen a documents oficials o privats de caràcter legal i es caracteritzen per la seva complexitat, perquè els documents amb què treballem, generalment, han estat redactats per professionals del dret; per tant, els traductors o traductores jurídics han de reflectir en un altre idioma, a més de les paraules, els conceptes dels quals es desprenen efectes legals per a dues o més parts.

  Atès que la traducció jurídica implica un llenguatge altament tècnic, els professionals de la traducció jurídica han d’estar completament familiaritzats amb la terminologia legal, tant en els idiomes d’origen com en els de destí, i també amb els sistemes jurídics corresponents.

  Les traduccions jurídiques més sol·licitades

  Qualsevol document redactat per un expert en dret, siguin funcionaris o funcionàries públics, advocats, jutges o assessors legals, així com tota mena de documents financers, són susceptibles de ser traduïts per un traductor jurídic professional.

  Perquè us en feu una idea, aquests en són alguns exemples:

  • Contractes de compravenda i arrendament

  • Acords de confidencialitat

  • Polítiques de privacitat

  • Condicionats de pòlisses

  • Escriptures de constitució

  • Actes i poders notarials

  • Procediments arbitrals

  • Demandes i sentències judicials

  • Informes pericials

  • Testaments i fideïcomisos

  • Textos legislatius (lleis, decrets, etc.)

  En general, podríem dir que tot text legal o financer que suposi la creació de drets o obligacions per a una determinada part que hagi d’estar en una llengua estrangera és susceptible d’una traducció jurídica.

  Traducció jurada

  La traducció jurada és tota traducció —sigui jurídica o d’una altra especialització— que ha estat certificada per un traductor/a habilitat/ada per instàncies oficials. Per tant, la traducció jurada té un caràcter oficial, ja que el traductor jurat està revestit de les facultats que atorga l’òrgan o institució habilitant (en el cas d’Espanya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que delega competències a Catalunya en la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat).

  Aquesta traducció no representa cap especificitat, des del punt de vista tècnic, però té la particularitat que ha de dur el segell, la signatura i la certificació del traductor o traductora jurats, que li atorguen validesa legal. Sense aquests elements, la traducció no es podrà considerar jurada, ja que és amb el segell, la signatura i el certificat que el traductor o la traductora jurada donen fe que la traducció és completa i fidel al document original redactat en una altra llengua.

  Potser us pregunteu per què és necessari aquest tipus de traducció, oi? Doncs és un requeriment imprescindible per a determinats tràmits o gestions amb instàncies oficials, que especifiquen que la traducció dels documents que s’hi presentin ha d’estar jurada per un traductor jurat (també anomenat, en alguns països, oficial o certificat).

  Les traduccions jurades poden ser de moltes menes i els demandants d’aquest tipus de traduccions són el públic general, quan han de presentar documentació davant d’administracions públiques o organismes estrangers.

  Algunes de les traduccions jurades més comunes que duem a terme són de títols acadèmics, per poder-los homologar davant d’universitats o centres escolars estrangers, de certificats mèdics o d’ingressos per poder sol·licitar ajudes públiques, o certificats del registre mercantil, per poder constituir una empresa, entre d’altres.

  Un altre àmbit on cal la presència d’un traductor-intèrpret jurat és en processos judicials, en actes davant notari, en cerimònies matrimonials, o qualsevol altre acte de caràcter oficial en el qual intervinguin persones que no parlen l’idioma en què es desenvolupa l’acte i el que diuen hagi de tenir validesa legal. En aquest cas, parlarem d’interpretacions jurades.

  Traductors jurídics versus traductors jurats

  El rigor que implica una traducció jurídica obliga el traductor jurídic a dominar les tècniques de traducció consistents en la transposició de diferents institucions pròpies del sistema jurídic del text de destí, així com conèixer la cultura jurídica del receptor del producte final de la traducció.

  Els traductors jurídics, doncs, han invertit molt en la seva formació i dediquen molt de temps a actualitzar-se i és per això que les traduccions jurídiques tenen un cost més elevat que les traduccions no especialitzades.

  Per exercir de traductor jurídic no cal haver superat cap examen oficial, però, com dèiem, cal tenir un coneixement dels termes del món del dret i molts dels nostres traductors jurídics tenen també formació legal.

  En canvi, els traductors jurats sí que són professionals certificats a través d’un examen oficial amb convocatòria periòdica al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el qual els concedeix el títol de traductor jurat, intèrpret jurat o traductor-intèrpret jurat, segons el cas. En aquestes convocatòries s’examinen totes les persones que volen obtenir el títol cap i des del castellà. Les proves són molt exigents i sovint molts traductors que s’hi presenten ho han de fer en diverses convocatòries fins que aproven.

  La superació d’aquestes proves habilita per exercir la traducció i la interpretació jurades, en funció de l’examen que se superi.

  En cas que es vulgui aconseguir el títol cap i des del català, les proves les organitza la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, que és també qui coordina el registre de traductors i intèrprets jurats en català i proporciona les habilitacions corresponents.

  El traductor jurat té la facultat de certificar que el text d’arribada es correspon al text d’origen. No és ni un funcionari públic ni té una plaça oficial; es tracta d’un professional independent que exerceix la professió com a autònom o dins d’una empresa.

  En aquest sentit, només caldria matisar que, tot i que els textos de traducció jurada no són de naturalesa jurídica, sí que és necessari que el traductor jurat tingui coneixements sobre traducció jurídica i és per aquest motiu que les proves habilitants solen ser de textos majoritàriament jurídics. Per tot això, la traducció jurada també té un preu més elevat que la traducció ordinària.

  I fins aquí la diferència entre la traducció jurídica i la traducció jurada. Esperem que l’article hagi estat d’ajuda per aclarir alguns conceptes.

  Si necessiteu una traducció jurídica o jurada, a Teclat ens complaurà assessorar-vos. Contacteu amb nosaltres perquè us puguem enviar un pressupost, sense compromís, al més aviat possible.

   

  La transcripció i subtitulació en directe

  Però també hi ha un altre tipus de subtitulació, que és la que s’acostuma a utilitzar en conferències, formacions, seminaris en línia i altres actes, perquè puguin ser seguides també llegint les intervencions, no tan sols escoltant-les.

  En aquest cas, parlem de transcripció i subtitulació en directe, que és una tècnica que consisteix a transcriure de manera simultània el que diu un orador i que el text transcrit aparegui en una pantalla en forma de subtítols.

  El transcriptor o transcriptora professional és la persona que s’encarrega de dur a terme aquesta tasca, i sovint treballa en parella per poder anar fent torns, especialment en esdeveniments de molta durada i on el flux d’informació és ràpid i constant.

  Si els subtítols han d’aparèixer en un idioma diferent del de l’orador a fi que siguin comprensibles per a la majoria de l’audiència, aleshores també cal la figura d’un o una intèrpret que tradueixi per a qui transcriu.

  La transcripció i subtitulació en directe és, doncs, una tècnica que, de la mateixa manera que ho fa la interpretació simultània, permet la comunicació multilingüe en molts esdeveniments de naturaleses diverses.

  Subtitulació en directe versus transcripció en directe

  Hem parlat de la transcripció i subtitulació en directe, però, de fet, hi ha una altra tècnica una mica diferent que es coneix també com a subtitulació en directe, tot i que de vegades es confonen les dues tècniques.

  En la subtitulació en directe, els textos que apareixen en pantalla estan prèviament preparats pel professional que subtitula; així, quan l’orador parla, el subtitulador o subtituladora ha d’estar molt pendent del ritme del seu discurs per tal d’anar llançant els subtítols, de manera que apareguin simultàniament.

  En canvi, en la transcripció en directe o simultània, quan l’orador parla, qui transcriu ho fa en directe, exactament en el mateix moment en què es desenvolupa el discurs; en aquest cas no hi ha possibilitat d’antelació i, evidentment, la dificultat és més gran. El resultat també és diferent.

  Poder conèixer el text per avançat permet prendre’s el temps per afinar més l’estructura de les frases, acotar-ne la llargària i produir un text escrit una mica menys literal i més elaborat. En el cas que es tracti de transcripció multilingüe, el fet de disposar prèviament del text traduït evita el petit retard que es pot percebre si el discurs s’ha d’interpretar abans de subtitular.

  Una cosa que les persones que no es dediquen a aquest sector no solen saber és que, quan hi ha un acte en què intervé més d’una llengua i el discurs es transcriu, els i les professionals de la transcripció i la interpretació treballen braç a braç en una zona una mica aïllada de la sala on té lloc l’esdeveniment, si l’espai ho permet; a més, l’intèrpret ho fa normalment dins una cabina.

  En aquest escenari, la persona que transcriu en directe no escolta l’orador directament, sinó l’intèrpret, que és qui escolta el so directe de sala. Això és així perquè si el transcriptor o transcriptora escoltés el so de sala, juntament amb la veu de l’intèrpret, sentiria tant de soroll i interferències que segurament perdria la concentració i li seria molt difícil fer la seva feina.

  Així, en un esdeveniment multilingüe la cadena seria la següent: un orador parla, un intèrpret interpreta simultàniament el que diu l’orador (normalment dins una cabina) i un transcriptor transcriu el que l’intèrpret diu, que es converteix en subtítols en l’idioma d’arribada per al públic de l’esdeveniment.

  La inclusió lingüística gràcies a la transcripció i la subtitulació en directe

  Unes ratlles més amunt hem apuntat que la subtitulació en directe és una de les eines que facilita i garanteix la comunicació en esdeveniments on oradors i públic parlen i entenen llengües diferents. Per tant, és alhora un recurs que fomenta la inclusió de diversos idiomes en actes on un dels objectius principals és la transmissió de coneixement.

  I és per això que no ens sembla agosarat afirmar que, tant la subtitulació com la transcripció en directe, a més de la interpretació simultània —i, per descomptat, la traducció escrita—, són alhora recursos per a la democratització del coneixement, perquè aquest estigui a l’abast de tothom, independentment de si parla més d’una llengua o no.

  Tot i això, en aquest sentit encara queda força feina a fer. Habitualment, les llengües de treball i oficials en esdeveniments multilingües solen ser (almenys a casa nostra) el català, el castellà, l’anglès i el francès, malgrat que no sempre amb la mateixa representació. Tant de bo aquestes tècniques amb les quals comptem els i les professionals de la llengua contribueixin a la inclusió de llengües més minoritàries en grans esdeveniments.

  La subtitulació, una eina d’accessibilitat

  A més d’una forma d’inclusió lingüística, la subtitulació és la mesura d’accessibilitat universal per a tot el col·lectiu de persones amb discapacitat i pèrdua auditiva.

  Si no tenim sordesa, hipoacúsia o discapacitat auditiva, tal vegada no hem pensat mai en aquest servei que, avui dia, podem trobar present a tota mena d’actes i esdeveniments públics.

  I és que qui pateix deficiències auditives, malgrat portar audiòfons o implants coclears, necessita suports per accedir a tota la informació de qualsevol acte al qual assisteixi.

  Així, la subtitulació en directe o simultània compta amb el valor afegit que és una eina imprescindible per a la inclusió d’aquest col·lectiu.

  El repte de l’ofici de transcriure i subtitular

  Com us podeu imaginar, el repte de subtitular i transcriure de manera simultània qualsevol discurs és gran.

  No només cal conèixer la tècnica de la transcripció i el funcionament del programa de subtitulació, sinó que també cal tenir altres habilitats com la rapidesa en l’escriptura, la concentració, la capacitat de síntesi i la de reacció si en algun moment la tecnologia falla, entre altres. Així mateix, és important aprendre a coordinar-se bé amb el company o companya que també transcriu, ja que, com hem dit anteriorment, igual que els i les intèrprets, les persones que es dediquen a la transcripció i la subtitulació en directe solen treballar en tàndem per poder-se anar alternant i fent petits descansos necessaris en una feina de tanta intensitat.

  A Teclat us oferim aquests dos nous serveis, la subtitulació en directe i la transcripció en directe per a les vostres videoconferències, actes, formacions i esdeveniments presencials o en streaming.

  Així, el vostre missatge arribarà a un públic més ampli i a totes les persones amb pèrdua auditiva. Tant si són a casa seva com si assisteixen a l’esdeveniment de manera presencial, tindreu la seguretat que el vostre missatge arribarà a tothom.

  Si voleu que en parlem, escriviu-nos a traduccio@teclat.com i us n’explicarem tots els detalls!

  Saps què és la interpretació?

  I, tot i que la nostra feina té un punt creatiu i molt polifacètic, diríem que no ens dediquem a la dramatúrgia, precisament.

  Després de més de trenta anys dedicant-nos a aquest sector, sabem que moltes persones es pregunten què és, exactament, la interpretació. Així que avui que ens estrenem amb el primer article del blog, aprofitarem per fer-vos-en cinc cèntims.

  Què és la interpretació?

  El verb «interpretar» ve del llatí interpratari, que significa ‘explicar’, ‘elucidar’, ‘traduir’, ‘exposar’, i la interpretació és l’activitat de mediació oral o en llengua de signes que permet la comunicació entre usuaris de llengües diferents. Consisteix a traslladar un discurs d’una llengua de partida a una llengua d’arribada, sigui oralment o usant la llengua de signes, de tal manera que el discurs produït per l’intèrpret sigui equivalent al discurs original.

  Per tant, com a intèrprets tenim els coneixements, les habilitats, les destreses i les actituds necessàries per transmetre qualsevol text produït en una llengua amb els mitjans d’una altra llengua.

  A més, cal tenir en compte que els i les professionals de la traducció i la interpretació duem a terme aquests actes de comunicació en un context social amb una finalitat molt determinada, que pot ser semblant a la del text original (per exemple, quan interpretem el discurs d’un orador en un congrés científic), però també diferent (com ara quan fem la traducció d’un llibre antic). Això implica que hem de saber reconèixer tots els elements que intervenen en aquest procés i totes les característiques del text o intervenció oral que traduïm per poder-ne trobar l’equivalent més idoni.

  El context cultural de partida i d’arribada en són exemples clars: si en anglès o castellà, per exemple, s’explica un acudit o es fa servir un refrany o una expressió idiomàtica pròpia, en català caldrà buscar un equivalent funcional, no literal, que per als lectors o receptors en aquesta llengua tingui sentit.

  Actualment, es denomina intèrpret la persona que porta a terme la interpretació entre llengües, és a dir, la persona que transmet oralment en la llengua d’arribada el missatge del discurs emès en la llengua de partida, tenint en compte aspectes com el registre, el to, la informació implícita, les emocions, etc., ja sigui en el mateix moment en què l’orador original està emetent el discurs (simultàniament) o quan una de les parts acaba la seva intervenció (consecutivament).

  Precisament aquests són els dos tipus d’interpretació més usuals: la simultània, que és la que acostumem a veure als congressos i en què els assistents han de fer servir uns receptors amb auriculars per escoltar la ponència en el seu idioma; i la consecutiva, que s’utilitza, per exemple, a les rodes o comunicats de premsa i on l’intèrpret i la persona que fa el discurs es van intercalant per fer explicació i traducció, i els assistents no necessiten receptors.

  La interpretació, una professió nova?

  Si bé podria semblar que l’ofici d’intèrpret és força actual, l’etimologia del mot ens desvela que es remunta als temps en què era necessària una figura per fer fluir la comunicació inter («entre») partes («parts»). Els estudis etimològics no coincideixen tant en el significat de partes però sí en la importància de l’arrel llatina d’interpres, que significa ‘mediador’, ‘missatger’, ‘algú que explica’…

  A més, aquesta professió ja està documentada al tercer mil·lenni abans de Crist, a l’època dels egipcis. Des d’aleshores, els traductors o traductores i intèrprets han tingut un paper molt important en el desenvolupament del món: van ser imprescindibles en els intercanvis comercials, a les guerres, en la difusió de la cultura i el pensament i en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia, entre d’altres.

  Així, quan penseu en els faraons conquerint altres territoris: com us imagineu que s’entenien? Doncs a través de la feina de l’intèrpret. I si us fixeu en el món de les idees, com us penseu que ens arribaven les teories d’Aristòtil o Galè, a l’edat mitjana? Doncs mitjançant les traduccions de l’Escola de Traductors de Toledo, entre altres. De fet, la presència d’un o una intèrpret sempre ha estat imprescindible en la comunicació de la humanitat. Des d’abans de Crist fins a l’actualitat.

  Avui dia, la feina dels i les professionals de la interpretació ha ampliat horitzons i s’ha hagut d’adaptar a les noves demandes que el salt tecnològic del segle xxi ha implicat. A més, arran de la pandèmia dels dos darrers anys, els professionals de la llengua hem hagut de fer un esforç d’adaptació gegantí per poder continuar oferint els nostres serveis (i guanyant-nos la vida, és clar) de manera remota durant els mesos en què els esdeveniments presencials no han estat possibles.

  Per sort, les plataformes virtuals de reunions han estat una eina a favor nostre. Per exemple, a Teclat, ara fa un any vam haver de transformar un congrés on col·laboràvem com a intèrprets des de feia dinou anys de manera presencial en un esdeveniment virtual, amb interpretació simultània remota. El resultat va ser tot un èxit, en part gràcies a la tecnologia, però sobretot gràcies a la flexibilitat i la capacitat d’adaptació dels nostres intèrprets professionals.

  I tu? Creus que la interpretació et podria ajudar a relacionar-te amb els teus clients? Necessites organitzar un esdeveniment amb ponents o públics que parlen idiomes diferents? Si és així, posa’t en contacte amb nosaltres perquè t’assessorem.

  Per a més informació sobre el nostre servei d’interpretació, pots consultar aquest enllaç.