Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Gestió de projectes de traducció: la nostra fórmula

  Acompanyeu-nos mentre explorem pas a pas com duem a terme una gestió eficient de projectes de traducció, des de la introducció de l’encàrrec al nostre programa fins a l’assignació del traductor o traductora adequats i l’ús d’eines avançades per mantenir la coherència terminològica i l’estil.

  En què consisteix la gestió de projectes de traducció?

  Es tracta del procés integral de planificar, coordinar i supervisar totes les etapes involucrades en la traducció de documents a un o més idiomes. Aquest procés implica l’organització eficient dels recursos humans, tècnics i temporals disponibles per garantir el lliurament de traduccions d’alta qualitat dins dels terminis establerts o requerits pel client.

  La gestió de projectes de traducció abasta des de la comprensió dels requisits del client i l’assignació dels professionals més adequats fins a la implementació de tecnologia lingüística avançada i la comunicació efectiva amb tots els actors involucrats.

  Aquest enfocament sistemàtic i estructurat permet optimitzar els processos de traducció i assegurar la coherència, precisió i eficiència en cada projecte lingüístic. A continuació detallem quin és el nostre procés.

  El primer pas: comprendre les vostres necessitats i oferir-vos una atenció personalitzada

  A Teclat creiem en la importància de comprendre a fons les vostres necessitats i expectatives. Des del primer contacte, us assignarem una gestora de projectes, amb qui treballareu per definir els vostres objectius, terminis i preferències.

  Aquesta comunicació oberta i constant ens permet establir una base de col·laboració sòlida. Durant aquesta etapa, recopilarem tots els detalls essencials, com ara el tema del projecte, el públic objectiu, el format requerit i qualsevol requisit especial que pugui afectar la traducció. Tota aquesta informació és necessària per saber quin ús es donarà a la traducció i així poder determinar els recursos que es necessitaran.

  Control i preparació del projecte

  Un cop elaborat i aprovat el pressupost per a la traducció, en què inclourem el temps estimat de lliurament i qualsevol servei addicional que pugueu necessitar, procedirem a introduir l’encàrrec al nostre programa de gestió, on se li assigna un número de referència únic. Aquesta mesura ens permet mantenir un control precís i fer un seguiment detallat de cada projecte.

  A més, ens assegurem de preparar el document original, manipulant el format si cal o gestionant la terminologia i les especificacions addicionals que ens hàgiu proporcionat. Aquesta fase és crucial per garantir que el document estigui llest per a la traducció i compleixi totes les vostres expectatives.

  Equip expert: el nostre valor afegit

  A Teclat assignem la traducció a un traductor o traductora que sigui expert/a en la combinació lingüística i que tingui una especialització temàtica rellevant. Valorem l’experiència i les habilitats específiques de cada professional per assegurar-nos que el projecte estigui en mans d’algú capaç d’oferir una traducció acurada i contextualment adequada.

  A més, ens preocupem per mantenir la coherència terminològica i l’estil al llarg del temps, per això assignem sempre el mateix equip de traductors per a un mateix client. D’aquesta manera garantim la consistència en la terminologia i l’estil, cosa que contribueix a una experiència de traducció satisfactòria.

  Tecnologia innovadora per potenciar la nostra eficiència

  En el nostre enfocament de gestió de projectes de traducció, aprofitem diferents eines avançades per optimitzar la qualitat i l’eficiència, com ara els programes de traducció assistida, que ens permeten agilitzar el procés mitjançant la utilització de memòries de traducció. Aquestes memòries emmagatzemen segments traduïts prèviament, cosa que ens permet reutilitzar-los en projectes futurs i mantenir la coherència terminològica i estilística en el treball dut a terme per a un mateix client.

  A més, també podem utilitzar eines de gestió terminològica per assegurar-nos de fer servir la terminologia correcta i consistent en cada projecte.

  Seguiment i control de qualitat

  A cada etapa de la gestió de projectes de traducció, duem a terme un seguiment i control de qualitat exhaustius. El nostre equip de gestió supervisa el progrés del projecte i s’assegura que es compleixin els terminis establerts. A més, efectuem revisions i controls de qualitat rigorosos per garantir la precisió i la coherència a cada traducció.

  Comunicació fluida i feedback

  La comunicació oberta i fluida és un pilar fonamental a la nostra gestió de projectes de traducció. Mantenim un diàleg constant amb el nostre client, per assegurar-nos de comprendre les vostres necessitats i requisits específics.

  També us brindem l’oportunitat de rebre feedback sobre el procés de traducció i, si cal, fem els ajustaments o modificacions que ens suggeriu. La vostra satisfacció és la nostra màxima prioritat i ens esforcem per mantenir una relació de col·laboració sòlida i fiable.

  Puntualitat i qualitat del lliurament

  El nostre compromís és lliurar les traduccions en els terminis acordats, sense que per això se’n ressenti la qualitat. Mitjançant una gestió efectiva del temps i una planificació acurada, ens assegurem de complir les dates establertes. Utilitzem eines de seguiment i recordatoris per mantenir-nos al corrent de cada projecte i garantir que es compleixin els terminis de lliurament.

  La nostra fórmula per a l’èxit

  La gestió de projectes de traducció és un procés complex i meticulós que requereix una atenció minuciosa a cada detall. A Teclat ens esforcem per implementar una gestió eficient que es tradueixi en resultats de qualitat i en la satisfacció dels nostres clients. Des de la introducció de l’encàrrec al nostre programa de gestió fins a l’assignació del traductor adequat i l’ús d’eines avançades, cada pas és crucial per assegurar una experiència de traducció amb èxit.

  Confieu en Teclat per a la gestió dels vostres projectes de traducció i descobriu com la nostra dedicació i enfocament rigorós marquen la diferència i porten els vostres projectes lingüístics a un nivell superior.

  Guia de correcció de textos en català. Tot el que us cal saber

  En aquest article us presentem una guia de correcció de textos en català, amb consells i recomanacions perquè pugueu millorar l’ortografia, la gramàtica i l’estil dels vostres escrits i causar una gran impressió en els vostres lectors.

  La correcció de textos és una habilitat fonamental que tota persona que escrigui en català hauria de dominar, tant per a la vida personal com per a la professional. La bona ortografia i la gramàtica són elements essencials per demostrar un bon coneixement de la llengua i una capacitat de comunicació efectiva. Per això, en aquesta guia us ensenyarem tot el que us cal saber sobre la correcció de textos en català, per ajudar-vos a .

  Per què és important la correcció de textos en català?

  La correcció de textos en català té un paper crucial a l’hora de garantir la comprensió del missatge que es vol transmetre quan s’escriuen textos en aquesta llengua. A més, una bona ortografia i gramàtica reflecteixen respecte cap als lectors i demostren professionalitat. Els errors ortogràfics poden provocar males interpretacions i confusions i disminueixen la credibilitat de l’autor.

  Com es fa la correcció de textos en català?

  La correcció de textos en català es fa en diversos nivells. El primer és la correcció ortogràfica, que consisteix en la revisió minuciosa de les paraules i l’escriptura correcta. En aquest nivell es revisen aspectes com els accents, els signes de puntuació, les majúscules i minúscules, entre d’altres.

  El segon nivell és la correcció gramatical, que s’enfoca a revisar la concordança entre el subjecte i el verb, els pronoms, els adjectius i altres elements que conformen l’estructura de les frases.

  Finalment, el tercer nivell és la correcció d’estil, que se centra en la coherència del text i la capacitat de comunicació efectiva. En aquest nivell es revisen aspectes com l’organització del text, el to i la claredat del missatge.

  Errors comuns en català

  A continuació detallem alguns dels errors més freqüents dels textos en català, segons cada nivell de correcció, als quals heu de parar atenció si voleu redactar textos correctament.

  Errors d’ortografia

  • Omissió o excés d’accents
  • Confusió entre lletres (b/v, ss/ç)
  • Ús incorrecte de la lletra «h»
  • Errors de puntuació

  Errors de gramàtica

  • Manca de concordança (subjecte/verb, substantius/adjectius)
  • Ús incorrecte de pronoms febles
  • Ús incorrecte de temps verbals
  • Errors en l’ús de preposicions

  Errors d’estil

  • Repetició innecessària de paraules
  • Frases massa llargues o confuses
  • Ús excessiu d’adjectius o adverbis
  • Manca de coherència i connexió entre idees
  • Ús inapropiat de termes tècnics o argot

  Consells i recomanacions per a la correcció de textos en català

  A més de parar atenció als errors més habituals, us oferim alguns consells i recomanacions perquè pugueu corregir els vostres textos i obtenir els millors resultats:

  1. Preneu-vos temps: no feu la correcció de manera precipitada. Dediqueu el temps que considereu necessari a revisar detalladament el text i corregir-ne els possibles errors. Si podeu, deixeu-lo «reposar» i torneu-lo a revisar al cap d’una estona.
  2. Utilitzeu eines de correcció: aprofiteu les eines de correcció ortogràfica i gramatical disponibles, com ara correctors en línia. Procureu no dependre’n exclusivament, ja que poden passar per alt alguns errors.
  3. Llegiu el text en veu alta: llegir en veu alta us ajudarà a identificar errors de fluïdesa, estructura i coherència al text. Podeu utilitzar els sistemes de lectura en veu alta incorporats a alguns processadors de text. Pareu atenció a frases confuses, repeticions innecessàries o problemes de manca de connexió entre idees.
  4. Reviseu la puntuació: feu servir correctament els signes de puntuació com ara comes, punts, punt i coma, signes d’admiració i exclamació, etc. Verifiqueu que cada frase tingui una puntuació adequada i que els paràgrafs estiguin ben estructurats.
  5. Comproveu la coherència i la claredat: assegureu-vos que les idees del text siguin coherents i es presentin d’una manera clara. Verifiqueu que hi hagi una seqüència lògica en l’exposició de la informació i que les transicions entre paràgrafs siguin suaus.
  6. Pareu atenció a la gramàtica i la sintaxi: comproveu que els subjectes i els verbs concordin, que els pronoms siguin adequats i que no hi hagi errors de concordança de gènere i nombre entre noms i adjectius, per exemple. Reviseu també l’estructura de les oracions i eviteu construccions massa complexes o ambigües.
  7. Corregiu l’ortografia i l’accentuació: assegureu-vos que totes les paraules estiguin escrites correctament i que els accents estiguin col·locats on correspon. Fixeu-vos especialment en les paraules amb accentuació irregular i en aquelles que solen generar confusió, com les que porten accent diacrític.
  8. Consulteu fonts de referència: si teniu dubtes sobre alguna regla gramatical, ortogràfica o d’estil, consulteu fonts de referència fiables, com ara diccionaris, gramàtiques o guies d’estil. Això us ajudarà a resoldre qualsevol dubte i a prendre decisions encertades durant la correcció.
  9. Demaneu una segona opinió: sempre és útil comptar amb una altra persona perquè us revisi la feina. Demaneu a algú de confiança que llegeixi el text corregit per detectar possibles errors que hàgiu passat per alt.
  10. Recordeu que la correcció de textos és un procés minuciós que requereix paciència i atenció. Seguint aquestes recomanacions, podreu millorar la qualitat dels vostres escrits i assegurar-vos de transmetre les vostres idees d’una manera clara i precisa.

  Esperem que aquesta guia us hagi estat útil i que us ajudi a millorar les vostres habilitats d’escriptura i correcció de textos en català. No oblideu que la pràctica és fonamental per millorar i que sempre podeu recórrer a eines i experts en correcció de textos per garantir que els vostres escrits siguin impecables.

  A Teclat oferim serveis de correcció de textos en català i altres idiomes. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i millorar la qualitat dels vostres escrits.

  No espereu més i comenceu a millorar les vostres habilitats d’escriptura i de correcció de textos en català avui mateix!