Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Tot el que mai t’han explicat de la correcció de textos

  Qualsevol persona que hagi fet l’esforç d’escriure un text sap que les errades ortogràfiques i d’altres tipus apareixen, com si fossin bolets, fins i tot després d’algunes lectures posteriors.

  I encara hi afegiríem: apareixen fins i tot després que una segona persona, aliena a l’escriptura, l’hagi revisat; i, de vegades, malauradament, també n’hi ha en el text publicat, tant si és en paper com en un suport digital, com ara un web.

  En el cas del text publicat en paper, l’error és inesborrable i caldrà esperar una nova edició per «redimir-ne» les faltes; en el segon, per sort podrem esmenar les errades i que el text s’actualitzi en temps real, per evitar possibles mals majors.

  Amb tot això, sembla força clar que la correcció de textos no és cosa de broma.

  Tipus de correcció de textos

  Quan parlem de correcció d’un text o de revisió lingüística, el primer que ens ve al cap són les faltes d’ortografia.

  Però aquests no són els únics errors que hi pot haver en un text i els i les professionals de la correcció de textos tenim l’experiència i la formació per detectar els que no són tan obvis o visibles i poder així oferir diferents serveis de correcció a la nostra clientela.

  Per començar, podríem parlar de correcció ortotipogràfica i correcció d’estil.

  La correcció ortotipogràfica

  La primera és la correcció lingüística que serveix tant per esmenar els errors ortogràfics, sintàctics, gramaticals i tipogràfics com per unificar els recursos tipogràfics (majúscules, cursives, cometes, negretes…). El que tenim en compte en aquesta tasca és l’estètica, la funcionalitat, la llegibilitat i l’eficiència comunicativa del text.

  Moltes persones es pensen que per a això amb l’ús d’un corrector automàtic n’hi ha prou, i no és així. Si el que volem és un text professional, amb un acabat impecable, cal que un professional ens en faci una revisió. Els correctors i els programes de correcció en línia són eines útils i un pas imprescindible que podem emprar abans de lliurar qualsevol document, però les correccions automàtiques tenen certes limitacions que hem de tenir en compte. Per exemple, els automatismes no «entenen» l’ús de certes paraules, segons el context, cosa que sí que copsa un corrector o correctora professional.

  La correcció d’estil

  El segon tipus de correcció de textos és la correcció d’estil, que té com a missió fer el text més comprensible i actua sobre els plans sintàctic, gramatical i expressiu per tal de polir-lo i optimitzar-ne els recursos. En aquest tipus de correcció ens enfoquem en aquells aspectes que no són errors normatius, però que afecten negativament la comprensió de l’escrit.

  Perquè no hi hagi malentesos: els i les professionals de la correcció de textos no reescrivim el text original, ni en canviem l’estil o sentit —que és molt personal de l’autor o autora i entenem que cal respectar—, sinó que en modifiquem alguns aspectes amb la intenció de fer-lo més entenedor.

  Així, la correcció d’estil se centra a usar correctament els temps verbals, reformular oracions confuses o errònies, depurar les ambigüitats o contradiccions, eliminar errors i imprecisions de vocabulari i adequar el text segons un llibre d’estil o segons el perfil de lector o lectora a qui s’adreci, entre altres qüestions.

  El perill que podria tenir aquesta part de la correcció de textos —si no la du a terme un professional— és la sobrecorrecció, és a dir, excedir-se en allò que es corregeix i canviar massa coses que no són estrictament necessàries, però per això la nostra feina és preservar, com dèiem, l’estil original i propi de l’autor o autora i corregir únicament el que sigui imprescindible corregir.

  La correcció de galerades

  Un tercer tipus de correcció de textos que també és recomanable encarregar és la revisió final de les galerades o proves d’impremta, per a documents que calgui maquetar o editar.

  En aquest cas, hi ha dues opcions: que el client es maqueti el text o que ens n’encarregui la maquetació. En tots dos casos, comprovem que en el document final no hi hagi errors de lletres o paraules tallades, de proporcions diferents, de línies que quedin penjades, d’errors de picatge i que es mantinguin les negretes, cursives i altres aspectes relacionats amb la disposició textual.

  I després de totes aquestes revisions, ja està?

  Doncs…no! Quan tota aquesta feina ja està feta, encara caldria fer una revisió final del text en el seu context, amb les imatges —si en té— i, tal vegada, encara caldria fer-hi algun canvi.

  Així que, com veieu, la nostra feina comporta un acompanyament global del procés de treball: des de la primera revisió del text fins a ser editat o maquetat on li correspongui.

  La correcció de textos també fa marca

  Les faltes fan mal a la vista i els textos que no s’entenen o bé ens confonen o bé ens deixen indiferents.

  Un text amb errors ortogràfics, lèxics o gramaticals perd credibilitat i transmet una mala imatge.

  Per tant, parlar de correcció de textos és també parlar de marca, de reputació i de prestigi.

  Quan un text està ben redactat, és coherent, íntegre i el missatge és potent i entenedor, l’usuari final ho nota.

  I, de retruc, l’emissor se’n beneficia. Perquè si el missatge és eficient i entenedor, rebrem la resposta esperada. En canvi, si el missatge és confús, incoherent o crea rebuig al receptor, en sortirem malparades.

  La bona reputació es construeix amb petits pilars —i detalls— que sumen, i la polidesa en la llengua n’és un.

  Comptar amb el servei de correcció de textos professional és garantia d’èxit. Així doncs, si necessites un servei de correcció de textos, no dubtis a contactar amb nosaltres. Ens agradarà escoltar-te i fer-te un pressupost, al més aviat possible!

  Carta als Reis d’Orient

  Us recordeu de la màgia que sentíeu quan els vèieu a la cavalcada i els entregàveu la carta? Com anàveu a dormir amb aquell neguit, esperant que la nit passés molt ràpid per poder-vos llevar i descobrir quants regals us havien deixat al menjador de casa?

  Passen els anys i perdem la connexió amb la il·lusió de demanar el que voldríem, de somiar en majúscules, sense límits ni restriccions. La màgia s’ha esvaït per convertir-se en consumisme per als qui ja coneixem «la veritat» (o «la mentida», segons com es miri).

  Però una part de nosaltres —n’hi diuen el nostre nen o nena interior— no vol deixar de ser-ho i continuem mantenint aquesta tradició amb fills, filles, nebots i nebodes… en una cadena infinita de cartes escrites plenes de somnis i desitjos.

  El 2021 ha estat un any complicat, però nosaltres ens hem portat molt bé i volem mirar endavant amb il·lusió i esperança. Per això, l’equip de Teclat hem escrit la nostra carta als Reis. Una carta individual, però pensada en col·lectiu: tant en l’empresa com en les companyes de feina i totes les col·laboradores i col·laboradors.

  I voldríem compartir-la amb vosaltres:

  • El nostre desig més gran és fer col·laboracions professionals amb projectes amb què compartim valors, temes, maneres de fer i cultura empresarial. Pensem en empreses i comerços locals amb qui poder donar-nos suport mutu i, alhora, estem obertes a col·laborar-hi i crear sinergies. Per a nosaltres és important treballar per difondre els nostres valors, i un dels principals és que som una empresa que treballa per a persones i amb persones, amb la voluntat de tenir-ne cura.
  • El 2021 ha estat l’any en què hem fet el cop de cap a les xarxes socials i en voldríem ser un referent com a assessores lingüístiques d’empreses, organismes i entitats, i com a promotores de l’ús del català. Posarem el focus a treballar en projectes integrals, que abracin tot el cicle de creació, correcció, traducció, assessorament, etc. dels «productes» lingüístics i comunicatius d’una empresa, organització, projecte, esdeveniment, publicació, etc.
  • Volem continuar formant-nos i adquirint noves estratègies, eines, programes i recursos per afrontar reptes i projectes complexos i exigents per poder complir els objectius generals de l’empresa i també per poder assumir les responsabilitats dels nostres càrrecs.
  • La nostra feina està en constant evolució i volem mantenir-nos al dia de les tendències del sector per incorporar-les i poder oferir els millors serveis a la nostra clientela.
  • I, finalment, no volem deixar de banda un aspecte essencial per a nosaltres: volem continuar trobant i mantenint l’equilibri entre la vida professional i la personal per gaudir plenament de totes dues i que siguin de bona qualitat. Volem cuidar-nos i trobar la mesura justa per poder assumir els moments tensos de molta feina i alhora saber assaborir els moments de calma i recompensa.

  Aquests són els nostres cinc desitjos. Cinc desitjos que, amb il·lusió, determinació, constància, unió, comunicació i empatia estem segures que podrem assolir en aquest any que comença.