Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Excel·lència assegurada: la importància de la revisió de traduccions

  Vivim en un món cada cop més globalitzat i la necessitat de serveis lingüístics, i en particular de traducció, ha esdevingut imprescindible per a empreses que volen expandir el seu abast a mercats internacionals. La majoria d’aquestes empreses no tenen personal intern que pugui redactar o traduir en diversos idiomes alhora i decideixen comptar amb els serveis d’una empresa de traducció professional per a aquests encàrrecs de traducció.

  Aquest article explora la importància fonamental dels serveis de revisió lingüística i en destaca el paper com a facilitadors d’una comunicació clara i precisa en un gran ventall de sectors empresarials.

  El fet de comptar amb un suport professional especialitzat és per a aquestes empreses una garantia de qualitat. No obstant això, fins i tot els millors traductors amb una llarga trajectòria poden cometre errors que passen desapercebuts en la comprovació que solen fer ells mateixos de la seva pròpia traducció. Per això, a Teclat duem a terme sempre i en tots els casos una segona revisió de traduccions abans de lliurar-les al client. Aquest és per a nosaltres un procés essencial per garantir la qualitat i la coherència de les traduccions.

  Però, què és la revisió de traduccions?

  La revisió de traduccions en una empresa de serveis lingüístics implica l’avaluació minuciosa d’una traducció duta a terme per un altre professional lingüístic. Aquest procés no tan sols busca detectar i corregir possibles errors per lliurar un text traduït impecable, sinó també assegurar que la traducció sigui coherent amb les directrius establertes pel client i que reflecteixi fidelment el missatge original, el to i l’estil.

  És necessària la revisió de traduccions?

  Quan una persona ha estat treballant durant hores amb un text, és normal que passin desapercebuts alguns errors ortogràfics, gramaticals o de puntuació. Fins i tot als professionals més experimentats se’ls poden escapar aquestes errades per la familiaritat amb el material i l’aferrament a la seva traducció.

  Per això, per mantenir un estàndard de qualitat, la revisió de la traducció final és un pas imprescindible abans d’enviar-la a un client. Aquesta atenció al detall és imperativa per a una empresa de traducció que vulgui mantenir els màxims estàndards de qualitat, cosa que alhora li atorgarà una bona reputació en el mercat de la traducció.

  Per què cal dur a terme la revisió de traduccions?

  A Teclat duem a terme la revisió de traduccions, com hem dit, per detectar errors subtils que poden escapar a una comprovació menys exhaustiva o feta per la mateixa persona que ha traduït el text. A més, en tenir un coneixement profund de la terminologia i el context específic de les marques amb què col·laborem, els nostres revisors interns estan en una posició privilegiada per identificar inconsistències, inexactituds o males interpretacions en la traducció.

  A més de la detecció d’errors, la revisió interna de traduccions també contribueix a mantenir la coherència i la uniformitat en la terminologia i l’estil emprats en tota la documentació traduïda per a un mateix client o per a un mateix projecte. Això és especialment important per a nosaltres a Teclat, ja que en molts casos treballem amb el contingut multilingüe dels nostres clients més fidels des de fa anys o fins i tot dècades.

  És important mantenir la cohesió?

  En sectors especialitzats com la tecnologia, la salut i les finances, entre d’altres, la consistència terminològica és essencial. Els revisors lingüístics posen el focus en el fet que la terminologia utilitzada sigui coherent en tot el document per evitar confusions i malentesos.

  La revisió de traduccions suposa un cost afegit?

  Aquesta tasca que duem a terme a Teclat com a mesura de control de qualitat no suposa cap cost extra per a l’empresa que requereix els serveis de traducció. Quan fem un pressupost, aquest cost ja s’ha tingut en compte perquè és una premissa nostra com a empresa de traducció oferir un servei de màxima.

  Passos per a la revisió de traduccions

  Per dur a terme una revisió de traduccions efectiva, a Teclat seguim aquests passos clau:

  1. Establiment de directrius clares: abans d’iniciar el procés de revisió, és fonamental comptar amb directrius clares i detallades que defineixin l’estil, la terminologia i altres aspectes rellevants per a la traducció. De vegades, és el client mateix qui dona instruccions precises o proporciona glossaris especialitzats.
  2. Utilització d’eines de suport: l’ús d’eines de traducció assistida per ordinador (TAO) i de bases de dades terminològiques pot facilitar la feina del revisor i ajudar a mantenir la coherència i la precisió en la traducció.
  3. Comunicació oberta: mantenir una comunicació oberta i col·laborativa entre el traductor i el revisor és essencial per abordar qualsevol dubte o inquietud que sorgeixi durant el procés de revisió.
  4. Revisió exhaustiva: la revisió de traduccions ha de ser exhaustiva, i cal posar atenció en els detalls gramaticals, ortogràfics, d’estil i de coherència en el contingut.
  5. Feedback constructiu: un cop completada la revisió, és important proporcionar un feedback constructiu al traductor perquè pugui prendre consciència dels errors identificats i evitar-los en futures traduccions.

  En resum, la revisió de traduccions té un paper crucial en l’optimització de la qualitat de la comunicació multilingüe a les organitzacions. En aprofitar el nostre coneixement i experiència interns, les empreses amb què treballem poden confiar en la qualitat, coherència i precisió de les nostres traduccions.

  Vist en perspectiva, és un guany per a tothom. Des de l’empresa de traducció mostrem la serietat que ens competeix, complim els terminis i estrenyem llaços amb els clients, les empreses amb què treballem continuen enfortint la seva presència global i la seva reputació al mercat internacional, i els traductors reben feedback per poder adaptar-se a futurs encàrrecs que els puguem fer.

  Share