Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Serveis de subtitulació: accessibilitat i nous horitzons lingüístics

  En aquest article explorarem detalladament els secrets dels serveis de subtitulació, sabrem qui es pot beneficiar d’aquests serveis i com treballen els professionals per proporcionar solucions efectives que van més enllà de les fronteres lingüístiques. Des de l’adaptació cultural fins a l’atenció meticulosa, passant per la sincronització, descobrirem com aquests serveis són claus per desbloquejar nous horitzons de comunicació en un món cada cop més interconnectat.

  Què implica la subtitulació i com impacta en la comunicació audiovisual?

  Els serveis de subtitulació impacten en l’experiència audiovisual, ja que integren text escrit a la part inferior d’un vídeo i permeten als espectadors llegir una transcripció precisa del que s’està expressant. Tot i que el benefici inicial es vincula estretament amb l’accessibilitat per a persones amb discapacitats auditives, el seu abast s’estén molt més enllà, ja que els subtítols s’han erigit en un component crucial per superar les barreres lingüístiques i assolir audiències diverses.

  La versatilitat dels serveis de subtitulació es reflecteix en la possibilitat de proporcionar-los en el mateix idioma que es parla al vídeo, que s’anomena «subtitulació intralingüística», o en un altre idioma diferent, que es coneix com a «subtitulació interlingüística».

  Aquesta dualitat lingüística no tan sols millora l’accessibilitat, sinó que també obre les portes a la globalització de continguts perquè el missatge transcendeixi les fronteres idiomàtiques i connecti amb audiències multiculturals de manera efectiva. Des de drames internacionals fins a conferències empresarials, passant pel seu ús a les xarxes socials, la subtitulació esdevé un pont que uneix les diversitats lingüístiques en el panorama de la comunicació audiovisual contemporània.

  Qui podria necessitar serveis de subtitulació?

  1. Empreses multinacionals

  • Les empreses multinacionals, en operar en un entorn global, es beneficien de manera considerable d’utilitzar serveis de subtitulació. La creació de contingut multimèdia, com ara vídeos promocionals o de capacitació, es torna més efectiva en incorporar subtítols. Aquests no només permeten que el missatge arribi a audiències que parlen diferents idiomes sinó que també milloren la comprensió en proporcionar una referència visual i auditiva. La subtitulació esdevé així una eina essencial per garantir que el contingut empresarial ressoni d’una manera efectiva en contextos culturals diversos.

  2. Plataformes de streaming

  • Amb l’auge de les plataformes de transmissió de vídeo, la subtitulació esdevé essencial per a l’expansió global de l’entreteniment. Les pel·lícules i les sèries de televisió, en incorporar subtítols, poden transcendir les barreres idiomàtiques i arribar a una base d’espectadors molt més àmplia. Això no només facilita la internacionalització de continguts, sinó que també millora l’experiència de l’usuari, ja que ofereix opcions de visualització personalitzades. La subtitulació es converteix, doncs, en un facilitador clau per a la diversitat cultural i lingüística en el món de l’entreteniment digital.

  3. Empreses d’educació en línia

  • Amb el creixement exponencial de l’educació en línia, els serveis de subtitulació són essencials per garantir l’accessibilitat de contingut educatiu a estudiants de països i nivells de competència lingüística diferents. La subtitulació no tan sols facilita la comprensió de lliçons i materials didàctics, sinó que també permet a les plataformes educatives arribar a una audiència global. En abordar les variacions lingüístiques i culturals, la subtitulació es converteix en una eina inclusiva que elimina barreres en l’aprenentatge a distància.

  4. Conferències i esdeveniments empresarials

  • Els esdeveniments empresarials, conferències i seminaris que es transmeten en línia obtenen beneficis significatius si incorporen serveis de subtitulació. Aquest enfocament facilita la participació de persones que parlen diferents idiomes i alhora millora l’experiència per a aquelles amb discapacitats auditives. En proporcionar un accés més ampli al contingut, la subtitulació contribueix a la difusió efectiva de coneixements i a la participació activa en esdeveniments empresarials.

  5. Empreses en xarxes socials

  • En l’àmbit de les xarxes socials, on l’atenció és breu i la comunicació visual és clau, la subtitulació es presenta com una eina essencial. Els vídeos promocionals i de màrqueting d’empreses que incorporen subtítols copsen l’atenció dels usuaris d’una manera immediata, fins i tot quan el so està desactivat per defecte. Aquest enfocament optimitza la participació de l’espectador i facilita la viralització del contingut, ja que la informació és fàcilment comprensible fins i tot mentre es desplacen pels seus feeds.

  6. Organitzacions sense ànim de lucre

  • Les organitzacions sense ànim de lucre, que busquen difondre missatges importants i mobilitzar suport a escala global, troben en la subtitulació una eina essencial. En incorporar subtítols als seus vídeos, garanteixen que els missatges arribin a audiències diverses i transcendeixen les barreres idiomàtiques i culturals. Aquest enfocament no només millora la comprensió, sinó que també enforteix la connexió emocional amb la seva audiència i impulsa la consciència i la participació en les causes.

  Beneficis de la subtitulació per a empreses

  1. Abast global

  • La subtitulació amplia l’abast dels missatges, cosa que permet a les empreses arribar a audiències d’arreu del món. Això és especialment valuós en un entorn empresarial globalitzat on la diversitat lingüística és la norma.

  2. Inclusivitat i accessibilitat

  • En proporcionar subtítols, les empreses demostren un compromís amb la inclusivitat i l’accessibilitat. Això millora l’experiència de l’usuari i, a més, també pot contribuir positivament a la imatge de la marca.

  3. Compliment normatiu

  • En alguns llocs, la inclusió de subtítols pot ser un requisit legal per complir normatives d’accessibilitat. En adoptar serveis de subtitulació, les empreses garanteixen el compliment de les regulacions vigents.

  4. Retenció d’audiència

  • Els vídeos amb subtítols són més propensos a retenir l’atenció dels espectadors. Això és especialment important en el món digital actual, on la captació ràpida de l’atenció és crucial.

  Com treballen els professionals de la subtitulació?

  Els professionals de la subtitulació tenen un paper fonamental en la creació de contingut accessible i multilingüe. El seu procés de treball inclou:

  1. Transcripció

  • El primer pas implica la transcripció precisa del contingut parlat al vídeo. Això es fa mitjançant escolta i escriptura, capturant cada paraula i pausa de manera meticulosa. Actualment, hi ha programes i aplicacions que permeten fer aquesta tasca d’una manera més ràpida i eficient.

  2. Adaptació lingüística

  • En cas de subtitulació interlingüística, els professionals tradueixen la transcripció a l’idioma desitjat i s’asseguren que l’essència del missatge es mantingui intacta.

  3. Sincronització

  • Els subtítols s’han de sincronitzar amb el contingut visual per garantir una experiència fluida. Això implica determinar el moment precís en què apareixerà cada subtítol.

  4. Revisió de qualitat

  • Abans del lliurament final, els professionals revisen minuciosament els subtítols per garantir la precisió, la coherència i la fluïdesa. Aquest pas és crucial per mantenir la integritat del missatge.

  La importància de la subtitulació en la comunicació global

  En resum, els serveis de subtitulació són una eina essencial per a les empreses que busquen assolir audiències globals i garantir l’accessibilitat del contingut.

  Des d’empreses multinacionals fins a plataformes de transmissió i educació en línia, la subtitulació ha esdevingut un element clau en l’estratègia de comunicació de diverses organitzacions.

  En adoptar aquests serveis, les empreses no només compleixen les expectatives del mercat global, sinó que també demostren un compromís amb la inclusivitat i l’accessibilitat, factors cada cop més importants en l’era digital actual.

  Descobriu com Teclat pot potenciar la vostra comunicació global amb serveis de subtitulació d’alta qualitat. Feu que el vostre contingut sigui accessible per a tothom!

  Ara ens trobareu també a LinkedIn

  Inicis i camí a l’especialització

  Teclat ja té uns quants anys de vida, gairebé 34! Va néixer a Badalona l’any 1987 de la mà de dues emprenedores que tenien com a visió fer possible que les empreses del seu entorn poguessin millorar les comunicacions amb clients, proveïdors i col·laboradors mitjançant un servei extern. Era l’època del tèlex, el fax, les trucades a telèfons fixos i el correu postal.

  Els anys van anar passant i el negoci va anar madurant al costat d’aquestes empreses, que s’obrien a l’exterior per ampliar mercats. Calia que ara la comunicació fos multilingüe, que es pogués fer en l’idioma del destinatari. I Teclat no es va quedar enrere: va incorporar col·laboradors nadius de diverses llengües als seus serveis i amb el temps es va anar especialitzant en la traducció de documentació de tota mena dels seus clients: catàlegs, manuals, fullets publicitaris, correspondència, etc.

  Amb això, també va anar diversificant clients per incorporar, a més d’empreses privades de l’àmbit industrial, empreses d’altres sectors, administracions públiques, organismes publicoprivats, agències de comunicació i gabinets legals, entre molts altres. I també va incorporar serveis com la interpretació simultània, telefònica i consecutiva per a actes públics, corporatius, reunions, rodes de premsa, etc.

  Nova etapa: reptes, èxits i aprenentatges

  Després de molts anys oferint un servei de gran qualitat amb el mateix lideratge i el mateix equip compromès, el juny del 2020 va arribar el relleu generacional a la gerència. I, amb ell, un canvi d’imatge, un nou web, un blog amb articles d’interès i el salt a les xarxes socials per donar visibilitat a la nostra feina. També, un exercici d’asseure’ns, fer balanç i definir el nostre nou horitzó.

  Quin era ara el nostre repte més gran? En un context de pandèmia, de creixent competitivitat i d’introducció al nostre sector de noves tecnologies cada vegada més avançades relacionades amb la traducció automàtica, calia:

  • Incorporar noves eines i recursos digitals per agilitzar, facilitar i millorar la nostra feina i poder cobrir les noves necessitats dels nostres clients quant a interpretacions remotes, transcripcions de documents de vídeo i àudio o subtitulació, entre altres.
  • Diferenciar-nos. Posar en valor la nostra feina, explicar als clients actuals i potencials el valor afegit dels nostres serveis.
  • Arribar a nous clients amb un tracte personalitzat, una actitud d’escolta activa de les seves necessitats i oferir-los un servei de qualitat, rigorós, flexible i puntual d’acord amb els nostres valors.

  L’equip humà de Teclat

  Les dones de Teclat tenim tarannàs molt diferents, i aquesta és una de les nostres riqueses. Cadascuna amb els seus trets i qualitats, treballem en harmonia i formem un equip ben avingut i cohesionat. Som una empresa amb una mirada i una manera de fer en femení i cadascuna gestionem amb molta cura la nostra parcel·la dins del negoci:

  • Marta: Gerència i gestió de projectes comunicatius (serveis audiovisuals i disseny de congressos). Amb l’ajut de tota la tripulació, explora nous horitzons i maneres de fer innovadores i fa avançar aquest vaixell perquè esdevingui un referent d’aportació de valor a les vostres empreses.
  • Gemma: Gestió de projectes lingüístics (traduccions, correccions, assessorament). Per les seves mans passen tots els encàrrecs que ens feu. Ella gestiona amb la màxima eficiència les feines dels clients i duu a terme una supervisió final minuciosa per garantir un resultat impecable.
  • Eva: Administració i comptabilitat. La persona amb qui us comunicareu per a la gestió de factures i altres qüestions administratives. Treballa amb diligència i perseverança, i no se li escapa ni un número!

  El nostre horitzó

  A Teclat tenim una visió clara de cap a on volem caminar. Podríem anomenar-ho estratègia, però nosaltres ho expressem en forma de desitjos que, amb il·lusió, determinació, constància, unió, comunicació i empatia estem segures que podrem assolir:

  1. La possibilitat de col·laborar professionalment i crear vincles amb empreses i projectes amb els quals compartim temes d’interès, valors, cultura empresarial i maneres de fer, per crear sinergies, promoure la nostra feina, donar-nos suport mutu i aportar-nos valor.
  2. L’oportunitat d’ampliar el nostre àmbit d’actuació i d’esdevenir un referent a les xarxes com a assessores lingüístiques d’empreses, organismes i entitats, i com a promotores de l’ús del català a les xarxes.
  3. El temps per continuar formant-nos i adquirint nous aprenentatges, noves estratègies, noves eines, programes i recursos per afrontar reptes i projectes complexos i exigents.
  4. La capacitat de mantenir-nos al dia de les tendències del sector per adaptar-nos-hi i aplicar-les a la nostra feina per continuar millorant els serveis.
  5. La perseverança per continuar cuidant-nos, trobar l’equilibri en moments de molta feina i de tensió, i gaudir d’una bona qualitat de vida personal però també professional.

  Si et ressona la nostra manera de treballar i creus que podem aportar-te valor amb una col·laboració, una prestació de serveis o un intercanvi de coneixements, posa’t en contacte amb nosaltres a traduccio@teclat.com o envia’ns un missatge al perfil de LinkedIn. Ens agradarà conèixe’t!