Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Aspectes clau de la traducció jurada d’idiomes estrangers

  En aquest article ens submergirem en el procés de la traducció jurada d’idiomes, subratllant els aspectes crítics que heu de tenir en compte si ens voleu sol·licitar aquest servei. Des de la importància de disposar de documents originals d’alta qualitat fins a les opcions de lliurament de les traduccions jurades, abordarem tots els detalls que ens semblen imprescindibles. A més, examinarem les estratègies que es poden seguir en casos on no hi ha traductors jurats disponibles per a certes combinacions d’idiomes, així com les consideracions sobre documents legalitzats o postil·lats.

  Si voleu tenir clar tot el que necessiteu saber per sol·licitar una traducció jurada, continueu llegint!

  Consideracions per encarregar una traducció jurada

  Quan trieu Teclat per fer una traducció jurada, volem assegurar-nos que el procés sigui el més fluid i eficient possible. Per això, és important que tingueu en compte els detalls següents:

  Document original de qualitat

  Proporcionar un document original llegible i en bona qualitat és essencial per garantir una traducció precisa i legalment vàlida. La claredat i la integritat del text original són clau per a una traducció sense problemes.

  Documents legalitzats o postil·lats

  En sol·licitar una traducció jurada, és crucial comprendre el procés de legalització i postil·la, especialment si el document original tindrà efectes jurídics en l’àmbit internacional. A continuació, es detallen els passos essencials:

  Postil·la de La Haia

  La postil·la de La Haia és un segell que certifica l’autenticitat d’un document oficial, que li permet tenir efectes jurídics internacionalment. Aquest procediment abreujat, acordat per més de 82 països signataris del Conveni de La Haia de 1961, reemplaça la legalització diplomàtica o consular, que és molt més lenta i complexa. Tots els països adherits al Conveni reconeixen l’eficàcia jurídica d’un document públic emès en un altre país signatari,  legalitzat mitjançant la postil·la de La Haia.

  És important destacar que la majoria dels documents oficials han de ser legalitzats mitjançant la postil·la de La Haia abans de sol·licitar-ne la traducció jurada, ja que aquesta també ha de ser traduïda pel traductor jurat. Si bé la legislació europea busca reduir la necessitat de postil·la per a certificats de països membres de la Unió Europea amb la postil·la multilingüe, encara no és una pràctica generalitzada.

  Us recomanem que consulteu amb l’autoritat que requereix la documentació i confirmeu si la postil·la és necessària.

  Legalització de signatures

  La legalització és un acte administratiu pel qual s’atorga validesa a un document públic o privat estranger, ja que comprova l’autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què la persona signant del document ha actuat.

  És el cas, per exemple, de documents privats, com ara poders notarials, escriptures, certificacions, etc., en què un notari legalitza les firmes que apareixen al document.

  Posteriorment, algunes administracions poden requerir que aquestes legalitzacions siguin traduïdes per un traductor jurat. En aquest sentit, també recomanem confirmar primer amb l’organisme destinatari de la traducció la necessitat o no de la traducció de la legalització esmentada.

  Requisits mínims que ha de complir una traducció jurada d’idiomes estrangers

  Una traducció jurada ha de complir certs estàndards específics per ser legalment vàlida. Els requisits mínims inclouen:

  Habilitació del traductor

  La traducció l’ha de fer un traductor jurat habilitat degudament per les autoritats competents. En el cas de les traduccions jurades a l’espanyol i de l’espanyol, es tracta de traductors jurats habilitats pel Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.

  En el cas del català, el gallec o el basc, els organismes competents són els següents:

  El traductor jurat té la capacitació i l’autoritat per certificar l’exactitud i l’autenticitat de la traducció.

  Inclusió de la declaració jurada o certificació

  Cada traducció jurada ha d’anar acompanyada d’una declaració jurada o certificació signada pel traductor, que confirmi que la traducció és fidel i completa pel que fa al document original.

  Segell i signatura del traductor

  El traductor ha de posar el seu segell oficial i signar a la traducció, a totes les pàgines, i adjuntar-hi l’original, que també haurà de portar, almenys, el seu segell i rúbrica.

  Mantenir el format original

  En la mesura que sigui possible la traducció ha de mantenir el format i disseny del document original i assegurar que totes les parts rellevants hi siguin representades clarament.

  Quan no hi ha traductors jurats disponibles per a la combinació d’idiomes

  En situacions on no hi ha traductors jurats habilitats per a una combinació d’idiomes inusual, és fonamental explorar estratègies alternatives per garantir l’autenticitat i la validesa del document traduït.

  A continuació es presenten dues opcions viables:

  Certificació de l’Oficina d’Interpretació de Llengües

  Quan no hi ha traductors jurats disponibles en una llengua específica, qualsevol professional competent pot fer la traducció. Posteriorment, en el cas del castellà, l’Oficina d’Interpretació de Llengües emet un certificat que especifica que no hi ha traductors jurats a Espanya per a aquesta combinació lingüística. Aquesta certificació confirma la legitimitat i la necessitat de la traducció feta pel professional designat.

  Traducció «pont»

  En el cas de llengües com el català, el gallec o el basc, per a les quals no es disposa de traducció jurada a tots els altres idiomes, es pot optar per una estratègia de traducció «pont». En aquest procés, es fa una primera traducció des de l’idioma original a una llengua per a la qual sí que existeix traducció jurada, com ara el castellà. Després, aquesta primera traducció se sotmet a un procés de traducció jurada addicional. En total, s’obtenen dues traduccions jurades, cosa que assegura la validesa legal del document final.

  Aquesta estratègia de traducció «pont» garanteix l’autenticitat i la precisió de la traducció, alhora que compleix els requisits legals necessaris per acceptar-la en instàncies oficials.

  No obstant això, us heu d’assegurar que l’entitat receptora o les autoritats pertinents acceptin aquest enfocament. No totes les entitats poden acceptar una traducció jurada doble.

  Assegurament de la veracitat en la comunicació global

  La traducció jurada d’idiomes esdevé el baluard de l’autenticitat en un món cada cop més interconnectat. Des de documents legals fins a certificats vitals, el seu paper en la comunicació internacional no es pot subestimar. En comprendre els matisos i els requisits clau d’aquest procés, estareu preparats per garantir traduccions precises i legalment vàlides.

  Recordeu: la qualitat del document original, l’elecció de la forma de lliurament i la consideració dels requisits de legalització o postil·la són elements essencials en aquest procés. A Teclat estem compromeses a guiar-vos en cada pas, i us proporcionem traduccions jurades que compleixen els més alts estàndards.

  La propera vegada que us enfronteu a la necessitat d’una traducció jurada, no dubteu a aplicar aquest coneixement. Amb això, assegurareu que els vostres documents siguin reconeguts i acceptats a qualsevol racó del món, i mantindreu la integritat i precisió que mereixeu en les vostres comunicacions internacionals.

  Serveis lingüístics: trencant barreres en la comunicació global

  En un món cada cop més globalitzat i multicultural, la comunicació efectiva és essencial per a l’èxit empresarial. Les empreses que operen a escala internacional s’enfronten a desafiaments lingüístics i culturals que poden obstaculitzar-ne l’expansió i el creixement. És aquí on entren en joc els serveis lingüístics, un conjunt de solucions especialitzades dissenyades per ajudar les organitzacions a superar aquestes barreres i assolir audiències globals d’una manera eficient i precisa.

  Les empreses o organitzacions que es beneficien d’aquests serveis són diverses i inclouen empreses de comerç electrònic que volen expandir-se a nous mercats, organitzacions sense ànim de lucre que busquen sensibilitzar audiències multilingües, empreses de tecnologia que han de traduir els seus productes i aplicacions per arribar a usuaris internacionals, i, en general, qualsevol empresa que valori la importància d’una comunicació efectiva en idiomes i cultures diferents.

  Els serveis lingüístics més adequats per al vostre negoci

  A continuació, us descrivim els serveis lingüístics més comuns que oferim les empreses de l’àmbit lingüístic i us detallem el tipus de negocis als quals es poden adreçar:

  Traducció

  La traducció és un dels pilars fonamentals dels serveis lingüístics. Consisteix a traslladar contingut escrit d’un idioma a un altre sense perdre’n el significat ni l’estil. Des de la traducció de documents legals i tècnics fins a l’adaptació de llocs web i de materials de màrqueting, aquest servei permet que les empreses es connectin amb clients de cultures i regions diferents. Un altre servei és el de la traducció jurada, que és essencial per a documents oficials i legals, ja que en garanteix la validesa i precisió. Per saber més sobre la traducció jurada, llegeix aquest article al nostre blog.

  Interpretació

  Quan la comunicació en temps real és crucial, hi entra en joc la interpretació. Aquest servei implica traduir de manera oral i fluida durant reunions, conferències, esdeveniments i negociacions. La interpretació simultània és ideal per a esdeveniments amb una gran audiència, mentre que la consecutiva s’adapta millor a reunions més íntimes. Comptar amb intèrprets professionals facilita la comunicació fluida entre socis comercials de països i cultures diferents. Si voleu tenir informació detallada sobre aquest servei, podeu llegir aquí el nostre article sobre els tipus d’interpretació.

  Localització

  Per expandir-se a nous mercats, les empreses han de tenir en compte les diferències culturals i lingüístiques de cada regió. Aquí és on la localització desenvolupa un paper clau. Aquest servei implica adaptar productes, serveis i continguts per satisfer les preferències locals i les expectatives del públic objectiu. Des d’ajustar el contingut d’una aplicació mòbil fins a modificar les referències culturals en campanyes de màrqueting, la localització garanteix que les empreses transmetin el missatge adequat a cada audiència.

  Correcció i revisió de textos

  La imatge d’una empresa es veu afectada directament per errors gramaticals o imprecisions en el contingut. La correcció i la revisió de textos assegura que els materials escrits siguin coherents i precisos i no continguin errors. Aquest servei és essencial per a blogs, informes, comunicats de premsa, llibres i qualsevol tipus de contingut escrit que vulgui transmetre una imatge professional i acurada.

  Transcripció

  Quan cal tenir una versió escrita d’un contingut audiovisual, la transcripció és la solució perfecta. Convertir fitxers d’àudio o vídeo en text permet que el contingut sigui més accessible i facilita la creació de resums o actes de reunions. És una eina valuosa per a empreses que necessiten mantenir un registre escrit d’esdeveniments, discursos, sessions de capacitació i molt més.

  Relatoria

  A més de la transcripció, també oferim el servei de relatoria, especialment útil per a esdeveniments i conferències. Un relator professional pren notes en temps real, resumeix la informació clau i la transforma en un text coherent i llest per a la difusió. Això facilita la creació de materials posteriors i assegura que les idees compartides a l’esdeveniment arribin a una audiència més àmplia.

  Subtitulació i doblatge

  La creació i traducció de subtítols, la seva codificació de temps i la incrustació al document audiovisual (pel·lícules, documentals, anuncis, etc.), així com la traducció per al doblatge d’aquests mateixos formats són altres dels serveis lingüístics que posem al vostre abast en l’àmbit audiovisual. També la subtitulació en temps real, especialment útil per a conferències i esdeveniments en viu, que millora l’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva.

  Serveis de veu i enregistrament

  Per a projectes que requereixen una veu professional, els serveis de veu i enregistrament són essencials. Des d’anuncis publicitaris fins a audiollibres i sistemes de resposta de veu interactiva (IVR), comptar amb experts locutors en diferents idiomes i tons ofereix una qualitat excepcional al contingut d’àudio.

  Consultoria lingüística i cultural

  En últim lloc, però no per això menys important, la consultoria lingüística i cultural és un servei imprescindible per a empreses que volen establir una comunicació efectiva a escala global. Els consultors lingüístics ofereixen consells valuosos per adaptar el to i el llenguatge segons el públic objectiu i garanteixen la coherència en la comunicació interna i externa. També s’enfoquen en l’adaptació de contingut culturalment rellevant per evitar malentesos i ofenses involuntàries. Amb una sensibilitat cultural adequada, aquest servei contribueix a una comunicació global amb èxit.

  Traçant ponts globals: els nostres serveis lingüístics a la vostra disposició

  Com veieu, els serveis lingüístics són una eina indispensable perquè les empreses superin les barreres de la comunicació global i es connectin amb audiències internacionals.

  Des de la traducció i la interpretació fins a la localització i consultoria lingüística, aquestes solucions personalitzades garanteixen que el missatge d’una empresa es transmeti amb precisió i eficàcia en idiomes i cultures diferents.

  A Teclat disposem d’una àmplia experiència i un equip d’experts en el camp dels serveis lingüístics, i oferim la màxima qualitat i atenció personalitzada a cada client. Si voleu millorar la comunicació multilingüe de la vostra empresa, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Serà un plaer ajudar-vos a portar el vostre negoci a nous horitzons!

   

  Coneixes la diferència entre la traducció jurídica i la traducció jurada?

  El primer que caldria esmentar és la diferència entre la traducció jurídica i la traducció jurada. Som-hi?

  Traducció jurídica o traducció legal

  Les traduccions jurídiques són traduccions especialitzades i fan referència al camp legal o jurídic, o judicial. S’apliquen a documents oficials o privats de caràcter legal i es caracteritzen per la seva complexitat, perquè els documents amb què treballem, generalment, han estat redactats per professionals del dret; per tant, els traductors o traductores jurídics han de reflectir en un altre idioma, a més de les paraules, els conceptes dels quals es desprenen efectes legals per a dues o més parts.

  Atès que la traducció jurídica implica un llenguatge altament tècnic, els professionals de la traducció jurídica han d’estar completament familiaritzats amb la terminologia legal, tant en els idiomes d’origen com en els de destí, i també amb els sistemes jurídics corresponents.

  Les traduccions jurídiques més sol·licitades

  Qualsevol document redactat per un expert en dret, siguin funcionaris o funcionàries públics, advocats, jutges o assessors legals, així com tota mena de documents financers, són susceptibles de ser traduïts per un traductor jurídic professional.

  Perquè us en feu una idea, aquests en són alguns exemples:

  • Contractes de compravenda i arrendament

  • Acords de confidencialitat

  • Polítiques de privacitat

  • Condicionats de pòlisses

  • Escriptures de constitució

  • Actes i poders notarials

  • Procediments arbitrals

  • Demandes i sentències judicials

  • Informes pericials

  • Testaments i fideïcomisos

  • Textos legislatius (lleis, decrets, etc.)

  En general, podríem dir que tot text legal o financer que suposi la creació de drets o obligacions per a una determinada part que hagi d’estar en una llengua estrangera és susceptible d’una traducció jurídica.

  Traducció jurada

  La traducció jurada és tota traducció —sigui jurídica o d’una altra especialització— que ha estat certificada per un traductor/a habilitat/ada per instàncies oficials. Per tant, la traducció jurada té un caràcter oficial, ja que el traductor jurat està revestit de les facultats que atorga l’òrgan o institució habilitant (en el cas d’Espanya, el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que delega competències a Catalunya en la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat).

  Aquesta traducció no representa cap especificitat, des del punt de vista tècnic, però té la particularitat que ha de dur el segell, la signatura i la certificació del traductor o traductora jurats, que li atorguen validesa legal. Sense aquests elements, la traducció no es podrà considerar jurada, ja que és amb el segell, la signatura i el certificat que el traductor o la traductora jurada donen fe que la traducció és completa i fidel al document original redactat en una altra llengua.

  Potser us pregunteu per què és necessari aquest tipus de traducció, oi? Doncs és un requeriment imprescindible per a determinats tràmits o gestions amb instàncies oficials, que especifiquen que la traducció dels documents que s’hi presentin ha d’estar jurada per un traductor jurat (també anomenat, en alguns països, oficial o certificat).

  Les traduccions jurades poden ser de moltes menes i els demandants d’aquest tipus de traduccions són el públic general, quan han de presentar documentació davant d’administracions públiques o organismes estrangers.

  Algunes de les traduccions jurades més comunes que duem a terme són de títols acadèmics, per poder-los homologar davant d’universitats o centres escolars estrangers, de certificats mèdics o d’ingressos per poder sol·licitar ajudes públiques, o certificats del registre mercantil, per poder constituir una empresa, entre d’altres.

  Un altre àmbit on cal la presència d’un traductor-intèrpret jurat és en processos judicials, en actes davant notari, en cerimònies matrimonials, o qualsevol altre acte de caràcter oficial en el qual intervinguin persones que no parlen l’idioma en què es desenvolupa l’acte i el que diuen hagi de tenir validesa legal. En aquest cas, parlarem d’interpretacions jurades.

  Traductors jurídics versus traductors jurats

  El rigor que implica una traducció jurídica obliga el traductor jurídic a dominar les tècniques de traducció consistents en la transposició de diferents institucions pròpies del sistema jurídic del text de destí, així com conèixer la cultura jurídica del receptor del producte final de la traducció.

  Els traductors jurídics, doncs, han invertit molt en la seva formació i dediquen molt de temps a actualitzar-se i és per això que les traduccions jurídiques tenen un cost més elevat que les traduccions no especialitzades.

  Per exercir de traductor jurídic no cal haver superat cap examen oficial, però, com dèiem, cal tenir un coneixement dels termes del món del dret i molts dels nostres traductors jurídics tenen també formació legal.

  En canvi, els traductors jurats sí que són professionals certificats a través d’un examen oficial amb convocatòria periòdica al Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, el qual els concedeix el títol de traductor jurat, intèrpret jurat o traductor-intèrpret jurat, segons el cas. En aquestes convocatòries s’examinen totes les persones que volen obtenir el títol cap i des del castellà. Les proves són molt exigents i sovint molts traductors que s’hi presenten ho han de fer en diverses convocatòries fins que aproven.

  La superació d’aquestes proves habilita per exercir la traducció i la interpretació jurades, en funció de l’examen que se superi.

  En cas que es vulgui aconseguir el títol cap i des del català, les proves les organitza la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, que és també qui coordina el registre de traductors i intèrprets jurats en català i proporciona les habilitacions corresponents.

  El traductor jurat té la facultat de certificar que el text d’arribada es correspon al text d’origen. No és ni un funcionari públic ni té una plaça oficial; es tracta d’un professional independent que exerceix la professió com a autònom o dins d’una empresa.

  En aquest sentit, només caldria matisar que, tot i que els textos de traducció jurada no són de naturalesa jurídica, sí que és necessari que el traductor jurat tingui coneixements sobre traducció jurídica i és per aquest motiu que les proves habilitants solen ser de textos majoritàriament jurídics. Per tot això, la traducció jurada també té un preu més elevat que la traducció ordinària.

  I fins aquí la diferència entre la traducció jurídica i la traducció jurada. Esperem que l’article hagi estat d’ajuda per aclarir alguns conceptes.

  Si necessiteu una traducció jurídica o jurada, a Teclat ens complaurà assessorar-vos. Contacteu amb nosaltres perquè us puguem enviar un pressupost, sense compromís, al més aviat possible.