Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  La traducció assistida per ordinador i la millora de l’eficiència

  A Teclat reconeixem la importància d’integrar la innovació tecnològica de manera estratègica i la TAO ha demostrat ser una aliada inestimable per al nostre compromís amb l’excel·lència. Tot i que la noció de traducció assistida per ordinador ha estat present durant anys, la seva evolució continuada i la seva integració més profunda en els nostres processos destaquen com la tecnologia pot potenciar la capacitat humana i portar la traducció a nous horitzons d’eficiència i precisió.

  Aquest article explora la transcendència de la TAO a Teclat, des dels seus fonaments fins als beneficis tangibles que aporta als nostres clients. No només es tracta d’adoptar eines d’última generació, sinó d’abraçar una filosofia que col·loca la tecnologia com una aliada inseparable de l’habilitat humana per comunicar significat a través de les barreres lingüístiques.

  Què és la traducció assistida per ordinador (TAO)?

  Al cor mateix de la nostra capacitat per facilitar la comunicació en múltiples idiomes i proporcionar traduccions precises i eficients, ens trobem amb aquest procés essencial en el món de la traducció. Aquest mètode no tan sols impulsa la fluïdesa en la interpretació de textos complexos, sinó que també serveix com l’engranatge crucial per permetre a les nostres traduccions mantenir i elevar l’autenticitat i la coherència en cada projecte.

  La traducció assistida per ordinador, també coneguda com a TAO, va més enllà de ser simplement una eina: representa una col·laboració única entre la perspicàcia humana i el poder de les màquines. Aquest enfocament innovador combina l’habilitat especialitzada dels nostres traductors amb la capacitat computacional per optimitzar i accelerar el procés de traducció d’una manera que realment fa la diferència.

  El cicle de la traducció assistida per ordinador

  Creació de la memòria de traducció

  • Tot comença amb la creació d’una memòria de traducció (MT), una base de dades lingüística que emmagatzema segments de text prèviament traduïts, si és que n’hi ha, o es crea de bell nou quan es tradueix un primer document. Aquesta memòria esdevé una eina valuosa que els nostres traductors utilitzaran per garantir la coherència terminològica i estilística en tots els documents d’un mateix client, sector, tema, etc.

  Segmentació del text

  • El text original es divideix en segments més petits, com ara frases o paràgrafs. Cadascun dels segments esdevé una unitat manejable per a la traducció i s’alinea amb la MT existent.

  Traducció assistida

  • Aquí és on entra en joc la col·laboració persona-màquina. Els nostres traductors treballen amb la tecnologia per traduir els segments de text. La TAO suggereix traduccions basades en la MT i les preferències terminològiques establertes, cosa que permet que els lingüistes enfoquin la seva experiència en matisos culturals i lingüístics específics.

  Revisió i edició humana

  • Malgrat que la tecnologia facilita enormement el procés, la intervenció humana és crucial. Els nostres traductors revisen i perfeccionen les traduccions generades amb l’ajuda de la MT per assegurar que cada paraula i cada frase ressoni amb l’autenticitat i la intenció del missatge original.

  Actualització de la memòria de traducció

  • Cada nova traducció s’incorpora a la MT per enriquir-la i millorar-ne la capacitat per a futurs projectes. Aquest cicle de millora contínua garanteix que, amb el temps, les nostres traduccions es tornin encara més precises i alineades amb les expectatives dels nostres clients.

  Beneficis tangibles per als nostres clients

  A la vista d’aquest cicle de la traducció assistida per ordinador, es pot apreciar com aquesta metodologia no tan sols agilitza els processos, sinó que també assegura una consistència i una qualitat excepcionals en cada traducció.

  La TAO no és simplement una eina en segon pla; és un soci estratègic que garanteix que cada paraula, cada missatge, ressoni amb l’autenticitat i la claredat que els nostres clients mereixen. Tot seguit detallem alguns beneficis concrets que suposa treballar amb aquestes eines.

  Més precisió

  • En indústries com l’automoció, on traduïm actualitzacions de catàlegs i documentació per a diferents models de vehicles, la coherència terminològica és essencial. La TAO assegura que la terminologia utilitzada en un document es mantingui consistent en altres, amb la qual cosa es millora la precisió i la qualitat general de les traduccions. En campanyes publicitàries, com les de marques energètiques, la repetició de claims o eslògans en documents diversos o fins i tot en temporades diferents es gestiona d’una manera més eficaç, cosa que garanteix una coherència que reforça la identitat de la marca.

  Eficiència en temps i costos

  • La TAO agilitza la nostra feina de traducció ja que elimina la necessitat de cercar constantment la millor traducció per a termes, frases o sintagmes específics. Això es tradueix directament en una reducció significativa del temps emprat en cada projecte. A més, oferim descomptes substancials sobre el preu de tarifa per paraula en segments que es repeteixen d’un document a un altre, sobretot quan es tracta de documents extensos, cosa que beneficia els nostres clients en termes d’eficiència i cost.

  Consideracions ètiques i de qualitat

  Davant l’adopció de la TAO, entenem la importància de mantenir alts estàndards ètics i de qualitat. Tot i que la tecnologia agilitza els nostres processos, el nostre equip de traductors experts fa revisions manuals i controls de qualitat per garantir la precisió i la sensibilitat cultural en cada traducció.

  Aquesta combinació d’habilitats humanes i tecnologia assegura que la qualitat dels nostres serveis continuï essent excepcional.

  Cap a l’excel·lència: la transformació continua amb TAO a Teclat

  A Teclat, la traducció assistida per ordinador no és només una eina; és una peça fonamental que impulsa la nostra cerca constant de l’excel·lència. La implementació de la TAO no tan sols millora la precisió i l’eficiència en les nostres traduccions, sinó que també proporciona als nostres clients la confiança de rebre serveis de traducció de qualitat garantida.

  Experimenteu la diferència que la TAO pot fer als vostres projectes de traducció. Si en voleu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Estarem encantades d’explicar-vos-en més.

   

  Aspectes clau de la traducció jurada d’idiomes estrangers

  En aquest article ens submergirem en el procés de la traducció jurada d’idiomes, subratllant els aspectes crítics que heu de tenir en compte si ens voleu sol·licitar aquest servei. Des de la importància de disposar de documents originals d’alta qualitat fins a les opcions de lliurament de les traduccions jurades, abordarem tots els detalls que ens semblen imprescindibles. A més, examinarem les estratègies que es poden seguir en casos on no hi ha traductors jurats disponibles per a certes combinacions d’idiomes, així com les consideracions sobre documents legalitzats o postil·lats.

  Si voleu tenir clar tot el que necessiteu saber per sol·licitar una traducció jurada, continueu llegint!

  Consideracions per encarregar una traducció jurada

  Quan trieu Teclat per fer una traducció jurada, volem assegurar-nos que el procés sigui el més fluid i eficient possible. Per això, és important que tingueu en compte els detalls següents:

  Document original de qualitat

  Proporcionar un document original llegible i en bona qualitat és essencial per garantir una traducció precisa i legalment vàlida. La claredat i la integritat del text original són clau per a una traducció sense problemes.

  Documents legalitzats o postil·lats

  En sol·licitar una traducció jurada, és crucial comprendre el procés de legalització i postil·la, especialment si el document original tindrà efectes jurídics en l’àmbit internacional. A continuació, es detallen els passos essencials:

  Postil·la de La Haia

  La postil·la de La Haia és un segell que certifica l’autenticitat d’un document oficial, que li permet tenir efectes jurídics internacionalment. Aquest procediment abreujat, acordat per més de 82 països signataris del Conveni de La Haia de 1961, reemplaça la legalització diplomàtica o consular, que és molt més lenta i complexa. Tots els països adherits al Conveni reconeixen l’eficàcia jurídica d’un document públic emès en un altre país signatari,  legalitzat mitjançant la postil·la de La Haia.

  És important destacar que la majoria dels documents oficials han de ser legalitzats mitjançant la postil·la de La Haia abans de sol·licitar-ne la traducció jurada, ja que aquesta també ha de ser traduïda pel traductor jurat. Si bé la legislació europea busca reduir la necessitat de postil·la per a certificats de països membres de la Unió Europea amb la postil·la multilingüe, encara no és una pràctica generalitzada.

  Us recomanem que consulteu amb l’autoritat que requereix la documentació i confirmeu si la postil·la és necessària.

  Legalització de signatures

  La legalització és un acte administratiu pel qual s’atorga validesa a un document públic o privat estranger, ja que comprova l’autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què la persona signant del document ha actuat.

  És el cas, per exemple, de documents privats, com ara poders notarials, escriptures, certificacions, etc., en què un notari legalitza les firmes que apareixen al document.

  Posteriorment, algunes administracions poden requerir que aquestes legalitzacions siguin traduïdes per un traductor jurat. En aquest sentit, també recomanem confirmar primer amb l’organisme destinatari de la traducció la necessitat o no de la traducció de la legalització esmentada.

  Requisits mínims que ha de complir una traducció jurada d’idiomes estrangers

  Una traducció jurada ha de complir certs estàndards específics per ser legalment vàlida. Els requisits mínims inclouen:

  Habilitació del traductor

  La traducció l’ha de fer un traductor jurat habilitat degudament per les autoritats competents. En el cas de les traduccions jurades a l’espanyol i de l’espanyol, es tracta de traductors jurats habilitats pel Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació.

  En el cas del català, el gallec o el basc, els organismes competents són els següents:

  El traductor jurat té la capacitació i l’autoritat per certificar l’exactitud i l’autenticitat de la traducció.

  Inclusió de la declaració jurada o certificació

  Cada traducció jurada ha d’anar acompanyada d’una declaració jurada o certificació signada pel traductor, que confirmi que la traducció és fidel i completa pel que fa al document original.

  Segell i signatura del traductor

  El traductor ha de posar el seu segell oficial i signar a la traducció, a totes les pàgines, i adjuntar-hi l’original, que també haurà de portar, almenys, el seu segell i rúbrica.

  Mantenir el format original

  En la mesura que sigui possible la traducció ha de mantenir el format i disseny del document original i assegurar que totes les parts rellevants hi siguin representades clarament.

  Quan no hi ha traductors jurats disponibles per a la combinació d’idiomes

  En situacions on no hi ha traductors jurats habilitats per a una combinació d’idiomes inusual, és fonamental explorar estratègies alternatives per garantir l’autenticitat i la validesa del document traduït.

  A continuació es presenten dues opcions viables:

  Certificació de l’Oficina d’Interpretació de Llengües

  Quan no hi ha traductors jurats disponibles en una llengua específica, qualsevol professional competent pot fer la traducció. Posteriorment, en el cas del castellà, l’Oficina d’Interpretació de Llengües emet un certificat que especifica que no hi ha traductors jurats a Espanya per a aquesta combinació lingüística. Aquesta certificació confirma la legitimitat i la necessitat de la traducció feta pel professional designat.

  Traducció «pont»

  En el cas de llengües com el català, el gallec o el basc, per a les quals no es disposa de traducció jurada a tots els altres idiomes, es pot optar per una estratègia de traducció «pont». En aquest procés, es fa una primera traducció des de l’idioma original a una llengua per a la qual sí que existeix traducció jurada, com ara el castellà. Després, aquesta primera traducció se sotmet a un procés de traducció jurada addicional. En total, s’obtenen dues traduccions jurades, cosa que assegura la validesa legal del document final.

  Aquesta estratègia de traducció «pont» garanteix l’autenticitat i la precisió de la traducció, alhora que compleix els requisits legals necessaris per acceptar-la en instàncies oficials.

  No obstant això, us heu d’assegurar que l’entitat receptora o les autoritats pertinents acceptin aquest enfocament. No totes les entitats poden acceptar una traducció jurada doble.

  Assegurament de la veracitat en la comunicació global

  La traducció jurada d’idiomes esdevé el baluard de l’autenticitat en un món cada cop més interconnectat. Des de documents legals fins a certificats vitals, el seu paper en la comunicació internacional no es pot subestimar. En comprendre els matisos i els requisits clau d’aquest procés, estareu preparats per garantir traduccions precises i legalment vàlides.

  Recordeu: la qualitat del document original, l’elecció de la forma de lliurament i la consideració dels requisits de legalització o postil·la són elements essencials en aquest procés. A Teclat estem compromeses a guiar-vos en cada pas, i us proporcionem traduccions jurades que compleixen els més alts estàndards.

  La propera vegada que us enfronteu a la necessitat d’una traducció jurada, no dubteu a aplicar aquest coneixement. Amb això, assegurareu que els vostres documents siguin reconeguts i acceptats a qualsevol racó del món, i mantindreu la integritat i precisió que mereixeu en les vostres comunicacions internacionals.

  Correcció de textos en català: eines i recursos útils en línia

  És aquí on entra en joc la correcció de textos en català, un procés que va més enllà de la simple revisió ortogràfica. Es tracta d’assegurar-se que cada frase, cada paraula, cada accent siguin al seu lloc correcte, per aconseguir un missatge clar i comprensible.

  A Teclat reconeixem la importància d’aquesta tasca i oferim els nostres serveis especialitzats per garantir l’excel·lència lingüística dels vostres textos en català. Tanmateix, entenem que de vegades és beneficiós comptar amb eines addicionals que complementin i perfeccionin el procés de correcció.

  Per això, us volem compartir una selecció de recursos en línia que han esdevingut aliats inestimables per a qui busca optimitzar la qualitat dels seus textos en català i resoldre tota mena de dubtes que sorgeixen a l’hora d’escriure en aquesta llengua. Aquestes eines no tan sols faciliten la identificació i la correcció d’errors gramaticals i ortogràfics, sinó que també enriqueixen el contingut amb terminologia precisa i contextualitzada. Més endavant us presentarem algunes de les més destacades.

  Abans d’endinsar-nos en les eines disponibles, és crucial familiaritzar-se amb les singularitats de la correcció de textos en català. Aquesta llengua posseeix matisos gramaticals i sintàctics que la diferencien del castellà. Des de l’ús de pronoms febles fins a l’accentuació i la formació de diftongs i hiats, cada element pren rellevància. Cada coma, cada accent, cada pronom, contribueix a la fluïdesa i comprensió del missatge. Per això, disposar de recursos especialitzats esdevé imprescindible per dur a terme una correcció precisa i efectiva, que asseguri que el text ressoni amb genuïnitat i coherència.

  Peculiaritats en la correcció de textos en català: més enllà de les paraules

  La correcció de textos en català no es limita únicament a cercar errors ortogràfics o gramaticals. Va més enllà i s’endinsa en els trets lingüístics que distingeixen el català d’altres llengües romàniques. Aquestes peculiaritats requereixen un enfocament detallat i precís per assegurar que el missatge es transmeti d’una manera clara i efectiva.

  • Un dels aspectes més distintius del català és l’ús dels pronoms febles. Aquests pronoms àtons es poden col·locar abans del verb o unir-s’hi mitjançant guions o apòstrofs en certs casos. Proporcionen una concisió i fluïdesa única a la comunicació. Tanmateix, per a qui no està familiaritzat amb aquesta estructura, pot resultar desafiant identificar el lloc correcte per a cada pronom i saber com combinar-los. És aquí on la correcció especialitzada en català brilla, ja que garanteix que aquests elements es facin servir d’una manera acurada al text.
  • A més, el català presenta diferències gramaticals quant al gènere de les paraules en comparació amb el castellà. Aquestes distincions requereixen una atenció especial per evitar possibles ambigüitats o errors de concordança.
  • Així mateix, l’accentuació i la formació de diftongs i hiats poden ser àrees delicades que influeixen en la pronunciació i el significat de les paraules i que també cal tenir en compte a l’hora d’escriure en català.
  • Un altre aspecte important és l’ús de preposicions i construccions gramaticals específiques, especialment en els complements de règim verbal i locucions preposicionals o expressions idiomàtiques. Aquests elements, encara que similars al castellà en alguns casos, tenen matisos que demanen un coneixement profund del català per poder ser aplicats correctament.

  Així, comprendre les particularitats gramaticals i lingüístiques del català és essencial per dur a terme una correcció de textos completa i precisa. No es tracta tan sols d’identificar errors superficials, sinó d’endinsar-se en les singularitats que caracteritzen aquesta llengua.

  A Teclat no només ens dediquem a corregir els vostres textos, sinó també a elevar-ne la qualitat i la claredat en tots els aspectes lingüístics. Amb un coneixement profund de les particularitats del català, estem compromeses a garantir que el vostre missatge es transmeti d’una manera efectiva i precisa.

  A més, per facilitar-vos aquest procés, us presentem a continuació algunes de les eines en línia més destacades que poden ser-vos de gran ajuda en la correcció de textos en català.

  Recursos en línia útils

  • Optimot: aquesta aplicació, desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, proporciona una plataforma eficient per verificar la gramàtica i l’ortografia del català i resoldre tota mena de dubtes lingüístics habituals en aquesta llengua.
  • Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans: una inestimable font per consultar definicions i significats de paraules en català. El seu extens banc de dades és una eina essencial per a qualsevol corrector.
  • Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans: aquesta plataforma ofereix una guia completa de la gramàtica catalana, brindant explicacions detallades sobre diversos aspectes lingüístics.
  • Cercaterm del Termcat: és el recurs definitiu per a la terminologia en català. Facilita la cerca i comprensió de termes específics i d’àmbits d’especialització, i contribueix a la precisió terminològica als vostres textos.
  • ésAdir: és el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que dona resposta als dubtes més habituals de la llengua en el context dels mitjans, cosa que pot ser especialment útil per verificar l’ús contextual i cultural de l’idioma.
  • Enciclopèdia catalana: una font rica en informació sobre cultura, història i societat catalana. Pot ser valuosa per contextualitzar termes i expressions específiques als vostres textos.

  Català impecable: garantiu la qualitat dels vostres textos

  La correcció de textos en català és un pas essencial per garantir la qualitat i la precisió en la comunicació escrita. Amb el suport d’aquestes eines i recursos en línia, podreu abordar aquest procés amb confiança i eficàcia. A Teclat estem compromeses a oferir solucions integrals per a les vostres necessitats de correcció en català. No dubteu a explorar aquests recursos i perfeccionar els vostres textos en aquesta llengua. I, si voleu que us donem un cop de mà, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, serà un plaer ajudar-vos!

   

  La postedició de traduccions automàtiques

  La postedició és el procés que transforma una traducció precisa en una obra mestra de claredat, coherència i rellevància cultural. Imagineu la traducció automàtica com un primer esborrany, capaç de comunicar informació, però que es deixa matisos i subtileses pel camí. Aquí és on entra en joc la figura del posteditor o posteditora. Aquest professional perfecciona cada línia, ajusta la gramàtica i l’estil i assegura que el missatge final sigui tan impactant i efectiu com l’original.

  A més, es tracta d’un procés essencial per evitar malentesos culturals. Les màquines no sempre poden copsar els matisos culturals i les connotacions específiques que un parlant nadiu o expert en l’idioma pot percebre. No es tracta només de traduir paraules, sinó de transmetre el significat en el context cultural complet.

  El toc humà a la traducció: postedició com a garantia de qualitat

  En el món de les traduccions, la diferència entre una simple transmissió de paraules i una comunicació efectiva rau en el toc humà. Per garantir que cada traducció sigui una peça d’art lingüística cal la intervenció humana, i aquí és on entra en joc la figura del posteditor o posteditora. És com veure una pel·lícula en blanc i negre i després experimentar-la a tot color. Així es compara una traducció automàtica que no ha estat posteditada amb una que ha estat polida acuradament per un professional.

  La postedició va més enllà de corregir errors gramaticals i d’estil, implica comprendre la subtilesa de l’idioma i la cultura de destinació. És el procés que captura les implicacions i els matisos que sovint es perden a la traducció automàtica. És l’ull entrenat que assegura que cada frase ressoni amb la mateixa força i precisió que a l’original. A més, afegeix un nivell de consistència vital per a una comunicació efectiva, ja que garanteix que el to i l’estil es mantinguin coherents al llarg del text.

  Eficiència i temps: la postedició com a eina per complir terminis

  En l’àmbit empresarial, el temps és un recurs d’un valor incalculable. Cada minut compta i pot marcar la diferència entre l’èxit i l’oportunitat perduda. En aquest context, la traducció automàtica esdevé una eina valuosa per accelerar els processos. Permet obtenir resultats en un tres i no res, cosa que és inestimable en un món que demana respostes ràpides i solucions àgils.

  Tanmateix, cal destacar que, tot i que la traducció automàtica pot ser un primer pas valuós, no sempre es pot utilitzar de manera directa en entorns empresarials que requereixin una precisió i adaptació cultural particular. I aquí és on entra en joc la postedició, que no tan sols millora la qualitat de les traduccions, sinó que n’agilitza el procés significativament. Permet un flux de treball més eficient, atès que treballa sobre una traducció ja generada, en lloc de començar des de zero. En un entorn competitiu, on sovint es requereix una resposta ràpida, aquest procés accelera el temps de lliurament sense comprometre la qualitat.

  A més, facilita l’escalabilitat dels vostres projectes de traducció, ja que permet gestionar un volum més gran de contingut en menys temps. Això és essencial per a empreses amb necessitats de traducció constants i creixents. Així mateix, també permet reaccionar ràpidament a canvis i actualitzacions en un món on la informació canvia incessantment.

  La postedició evita repetir feines i fer correccions posteriors, ja que garanteix que la traducció sigui precisa des del principi. Això estalvia temps i recursos que altrament es gastarien a tornar a treballar en el material traduït. A més, també assegura que el to i l’estil es mantinguin coherents al llarg del text i proporcionin una experiència de lectura fluida i professional per al lector.

  Preguntes freqüents sobre postedició de traduccions

  Què és exactament la postedició i per què és necessària?

  La postedició implica la revisió i el perfeccionament d’una traducció automàtica per assegurar que sigui precisa, coherent i culturalment rellevant. És essencial per elevar la qualitat d’una traducció generada amb un motor automàtic i garantir que el missatge sigui efectiu en l’idioma de destinació.

  Quina diferència hi ha entre traducció automàtica i postedició?

  La traducció automàtica utilitza algorismes per traduir text, mentre que la postedició és el procés humà de refinar i millorar aquesta traducció, ja que afegeix el toc humà crucial per a la precisió i la rellevància cultural.

  Quina diferència hi ha entre revisió i postedició?

  La revisió s’enfoca principalment a corregir errors gramaticals i d’estil, mentre que la postedició va més enllà per fer la traducció més precisa, coherent i culturalment rellevant.

  Quina és la diferència entre postedició mínima i postedició completa?

  La postedició mínima se centra a corregir errors bàsics de gramàtica i estil en una traducció automàtica, mantenint el flux i la comprensió del text. La completa implica una feina molt més detallada, que inclou la revisió i l’ajustament de la gramàtica, l’estil, la coherència i la rellevància cultural, així com l’adaptació específica al context del públic objectiu. És essencial per a contingut d’una gran importància i precisió lingüística. L’elecció entre una i l’altra dependrà del tipus de contingut i el propòsit de la traducció.

  Quant de temps pren el procés de postedició?

  El temps varia segons la longitud i la complexitat del text, així com els requisits del projecte, per la qual cosa caldrà acordar terminis amb el proveïdor de serveis de postedició.

  Transformeu les traduccions amb la postedició

  En el competitiu món global d’avui, la qualitat de les vostres traduccions és una part fonamental de l’èxit. La postedició de traduccions automàtiques no és simplement un pas addicional, sinó una inversió estratègica que pot marcar la diferència entre una comunicació ordinària i una d’extraordinària.

  A Teclat entenem la importància de cada paraula, matís cultural i missatge clar. El nostre equip està dedicat a portar les vostres traduccions al nivell següent. Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui mateix i descobriu com us podem ajudar a comunicar-vos d’una manera efectiva en un món divers i globalitzat.

   

   

   

  Desbloquegeu el potencial global del vostre negoci: la importància de la traducció de pàgines web

  La traducció de pàgines web s’erigeix com una eina essencial per arribar tant a audiències globals com locals. A Teclat comprenem la importància crítica d’aquesta pràctica i l’impacte directe que té en el creixement del vostre negoci.

  La internacionalització comença amb la traducció de la vostra pàgina web

  Imagineu-vos que sou una empresa amb seu a Barcelona i teniu un producte o servei extraordinari que podria tenir un impacte a escala mundial. La pregunta és: com arribeu a aquests mercats estrangers? La resposta és simple però poderosa: mitjançant la traducció de la pàgina web.

  Aquest pas inicial és clau per obrir les portes a noves oportunitats de negoci i assegurar-vos que el vostre missatge ressoni a cada racó del planeta.

  Conquisteu la vostra audiència local

  Però la traducció de pàgines web no consisteix només a arribar a audiències globals. També és una eina summament efectiva per seduir la vostra audiència local. Per a les empreses que volen arribar a les seves comunitats en el seu propi idioma, aquesta pràctica es converteix en una peça essencial del trencaclosques de la comunicació.

  Penseu, per exemple, en una boutique de moda a Madrid que busca expandir-se a Catalunya. La traducció al català no només facilita la comunicació, sinó que també demostra un compromís genuí amb aquesta comunitat, i estableix una connexió emocional i de confiança amb els clients locals.

  Credibilitat i professionalitat: la vostra marca al món globalitzat

  La credibilitat de la vostra marca es reflecteix, en bona mesura, en la seva professionalitat. Una pàgina web traduïda professionalment no tan sols mira de comunicar de manera efectiva, sinó també de construir una imatge de marca sòlida i fiable. Els errors de traducció o gramaticals poden enviar un missatge negatiu sobre la vostra empresa i perjudicar la confiança que tant us ha costat construir.

  A Teclat comptem amb un equip de professionals lingüístics que garanteixen la precisió i coherència en cada traducció. Ens sentim orgulloses de brindar traduccions que no només són precises, sinó que també reflecteixen l’essència i el to de la vostra marca.

  SEO i la traducció de pàgines web: una estratègia guanyadora

  L’optimització de la vostra pàgina web en diferents idiomes no només augmenta la vostra visibilitat als motors de cerca, sinó que també impulsa la taxa de conversió en crear una experiència d’usuari més fluida i personalitzada.

  En adaptar frases clau i contingut rellevant per a cada mercat específic, us assegureu que aquells que busquen els vostres productes o serveis en el vostre idioma nadiu us trobin.

  Estratègies per a la traducció de pàgines web a WordPress

  En el context de la plataforma WordPress, la traducció eficient de la vostra pàgina web és crucial. Els connectors (plugins) com WPML (WordPress Multilingual Plugin) són eines poderoses que faciliten la gestió de contingut multilingüe. Aquests plugins permeten afegir i gestionar fàcilment versions traduïdes del vostre contingut, i mantenir-ne la coherència i la precisió.

  Consells per a una traducció reeixida

  A l’hora de considerar la contractació d’un servei de traducció per a la vostra pàgina web, és essencial tenir en compte alguns punts clau.

  • Idiomes objectiu: determineu els idiomes als quals voleu traduir la vostra pàgina web. Això dependrà del vostre públic objectiu i dels vostres objectius comercials.
  • Contingut per traduir: feu una llista de totes les pàgines i contingut que voleu traduir al lloc web. Això inclou el text a les pàgines principals, les publicacions del blog, les descripcions de productes, els formularis i qualsevol altre contingut rellevant.
  • Format de la pàgina web: assegureu-vos que el vostre lloc web estigui en un format que permeti la traducció. Això generalment implica utilitzar un sistema de gestió de contingut (CMS) que sigui compatible amb múltiples idiomes o proporcionar accés als fitxers d’origen perquè els traductors hi puguin treballar.
  • Glossari de termes: si el vostre lloc web utilitza termes tècnics o específics de la indústria, és útil proporcionar un glossari de termes perquè els traductors els utilitzin de manera coherent en totes les traduccions.
  • Estil i to: és important comunicar l’estil i el to que desitgeu per a les traduccions. Voleu que siguin formals o informals? Professionals o amigables? Proporcionar exemples de contingut existent o pautes específiques pot ser útil perquè la traducció reflecteixi adequadament la identitat de la vostra empresa.
  • Terminis i calendari: establiu terminis clars per al lliurament de traduccions. Tingueu en compte que la qualitat de la traducció es pot veure afectada si es donen terminis molt ajustats, així que preveieu que hi hagi prou temps per fer una feina d’alta qualitat.
  • Pressupost: definiu el pressupost per a la traducció de la pàgina web. Els costos poden variar segons l’idioma, el volum de contingut i la complexitat de la traducció, així com els serveis inclosos, com ara la revisió, la maquetació o el SEO.
  • Experiència de l’equip de traducció: escolliu un equip de traducció amb experiència en traducció web i en l’idioma objectiu.
  • Procés de revisió: assegureu-vos que hi hagi un procés de revisió i control de qualitat al vostre projecte de traducció. Això garantirà que les traduccions siguin precises i coherents.
  • SEO internacional: si el vostre lloc web depèn del trànsit orgànic dels motors de cerca, considereu l’optimització de motors de cerca (SEO) internacional en les traduccions. Això implica adaptar paraules clau i metadades per a cada idioma.

  En proporcionar aquesta informació, l’empresa de traducció estarà més ben preparada per obtenir resultats efectius i d’alta qualitat a la traducció de la vostra pàgina web. A més, la comunicació oberta i continuada és clau per assegurar un procés fluid i satisfactori.

  Solucions a mida per a la vostra expansió global

  A Teclat entenem que cada empresa és única i té necessitats específiques. Oferim solucions de traducció de pàgines web a mida, dissenyades per adaptar-se al vostre sector i públic objectiu. El nostre enfocament personalitzat garanteix que el vostre lloc web no només comuniqui, sinó que també ressoni amb la vostra audiència internacional.

  No subestimeu el poder de la traducció de pàgines web en el creixement i expansió de la vostra empresa. Tant si us adreceu a mercats globals com locals, la clau per a l’èxit rau en la comunicació efectiva. A Teclat som aquí per acompanyar-vos en aquest viatge cap a un món de possibilitats. Permeteu-nos ajudar-vos a desbloquejar el potencial global del vostre negoci mitjançant la màgia de la traducció.

   

  Serveis de transcripció: estalvieu temps i guanyeu en precisió

  En aquest article, explorarem detalladament com la contractació de serveis de transcripció professional externs pot marcar la diferència en l’eficiència operativa de la vostra empresa. Des de la gestió de material audiovisual per transformar-lo en un document escrit (informes, actes de reunions, declaracions legals, contingut de capacitacions, estudis de mercat, entrevistes, etc.), fins a la transcripció per a subtitulació, descobrireu per què aquesta decisió pot ser beneficiosa per a la vostra empresa i quan és l’opció adequada.

  Beneficis de contractar un servei de transcripció

  La contractació de serveis de transcripció externs ofereix una sèrie de beneficis significatius que van més enllà de l’estalvi de temps i recursos. Externalitzar la transcripció permet al vostre equip dedicar-se a tasques crucials mentre els professionals s’encarreguen de la transcripció. A més, és molt probable que sigui més econòmic que invertir en equips, programari i capacitació per al personal intern.  Altres beneficis inclouen:

  • Qualitat garantida: Els professionals de la transcripció són persones formades en llengua, la qual cosa us assegura que els textos escrits resultants no contindran errors ortogràfics ni gramaticals, seran coherents i estaran cohesionats.
  • Adaptació al format i l’estil: Aquests experts poden ajustar el format i l’estil de les transcripcions segons les vostres necessitats específiques, ja sigui per obtenir un text pla llegible o subtítols per a contingut audiovisual.
  • Edició professional: L’edició i la revisió exhaustiva són part integral del servei de transcripció per assegurar la qualitat i la llegibilitat dels documents finals.
  • Confidencialitat i seguretat de la informació: Els serveis professionals de transcripció solen oferir aquestes garanties, la qual cosa és especialment important per a empreses que gestionen dades sensibles o confidencials.

  Transcripció per a subtitulació

  Un dels casos en què solen sol·licitar-se més els serveis de transcripció és per subtitular documents audiovisuals: documentals, espots publicitaris, formacions en línia, etc.
  La transcripció per a subtitulació presenta desafiaments únics, com ara la marcació de pauses i canvis de diàleg amb marques de temps i el compliment de criteris de longitud i puntuació. Externalitzar aquest servei és especialment beneficiós per estalviar temps i diners, i permet que la vostra empresa se centri en la producció de contingut audiovisual.

  Sectors que es poden beneficiar de la transcripció

  Hi ha nombrosos sectors empresarials que es poden beneficiar dels serveis de transcripció. Alguns exemples inclouen:

  • Mitjans i entreteniment: Productores de cinema, televisió, ràdio i qualsevol empresa relacionada amb la producció de contingut audiovisual que necessiti transcriure entrevistes, guions o material d’arxiu d’una manera eficient.
  • Màrqueting i publicitat: Els estudis de mercat i les entrevistes a clients poden ser transcrites per ajudar a la presa de decisions estratègiques i la generació de contingut digital.
  • Recerca i àmbit acadèmic: La transcripció facilita el registre per escrit d’entrevistes i grups focals per a anàlisis qualitatives, i de conferències o classes per a fins d’estudi i de preservació de material acadèmic.
  • Recursos humans: La transcripció d’entrevistes laborals i capacitacions permet mantenir registres detallats i millorar la gestió de recursos humans.
  • Serveis legals: La transcripció de declaracions, audiències i documents legals és essencial per a advocats i professionals legals.
  • Atenció mèdica: La transcripció d’informes mèdics, dictats de doctors i reunions millora la precisió i l’accés a informació crítica.
  • Tecnologia: Les entrevistes a usuaris, el contingut de capacitació i les reunions de desenvolupament es poden transcriure per millorar la comprensió i la col·laboració en projectes tecnològics.

  En resum, la transcripció és una tasca que requereix experiència, atenció al detall i precisió, a més d’uns coneixements específics i unes habilitats determinades amb què la majoria de vegades no compten els equips interns de les empreses. Per això, externalitzar els serveis de transcripció, de la mateixa manera que externalitzar altres serveis lingüístics, pot ser una decisió estratègica que permet les empreses optimitzar els seus recursos, millorar la precisió i la qualitat de la informació i concentrar-se en la seva activitat principal.

  Cada empresa ha d’avaluar les seves necessitats específiques per determinar si la contractació d’aquest tipus de servei és l’elecció estratègica adequada. Si esteu interessats en els nostres serveis de transcripció, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. A Teclat tenim una àmplia experiència en la transcripció de contingut audiovisual i oferim un servei eficient i acurat que pot millorar significativament la productivitat de la vostra empresa.

  Serveis lingüístics: trencant barreres en la comunicació global

  En un món cada cop més globalitzat i multicultural, la comunicació efectiva és essencial per a l’èxit empresarial. Les empreses que operen a escala internacional s’enfronten a desafiaments lingüístics i culturals que poden obstaculitzar-ne l’expansió i el creixement. És aquí on entren en joc els serveis lingüístics, un conjunt de solucions especialitzades dissenyades per ajudar les organitzacions a superar aquestes barreres i assolir audiències globals d’una manera eficient i precisa.

  Les empreses o organitzacions que es beneficien d’aquests serveis són diverses i inclouen empreses de comerç electrònic que volen expandir-se a nous mercats, organitzacions sense ànim de lucre que busquen sensibilitzar audiències multilingües, empreses de tecnologia que han de traduir els seus productes i aplicacions per arribar a usuaris internacionals, i, en general, qualsevol empresa que valori la importància d’una comunicació efectiva en idiomes i cultures diferents.

  Els serveis lingüístics més adequats per al vostre negoci

  A continuació, us descrivim els serveis lingüístics més comuns que oferim les empreses de l’àmbit lingüístic i us detallem el tipus de negocis als quals es poden adreçar:

  Traducció

  La traducció és un dels pilars fonamentals dels serveis lingüístics. Consisteix a traslladar contingut escrit d’un idioma a un altre sense perdre’n el significat ni l’estil. Des de la traducció de documents legals i tècnics fins a l’adaptació de llocs web i de materials de màrqueting, aquest servei permet que les empreses es connectin amb clients de cultures i regions diferents. Un altre servei és el de la traducció jurada, que és essencial per a documents oficials i legals, ja que en garanteix la validesa i precisió. Per saber més sobre la traducció jurada, llegeix aquest article al nostre blog.

  Interpretació

  Quan la comunicació en temps real és crucial, hi entra en joc la interpretació. Aquest servei implica traduir de manera oral i fluida durant reunions, conferències, esdeveniments i negociacions. La interpretació simultània és ideal per a esdeveniments amb una gran audiència, mentre que la consecutiva s’adapta millor a reunions més íntimes. Comptar amb intèrprets professionals facilita la comunicació fluida entre socis comercials de països i cultures diferents. Si voleu tenir informació detallada sobre aquest servei, podeu llegir aquí el nostre article sobre els tipus d’interpretació.

  Localització

  Per expandir-se a nous mercats, les empreses han de tenir en compte les diferències culturals i lingüístiques de cada regió. Aquí és on la localització desenvolupa un paper clau. Aquest servei implica adaptar productes, serveis i continguts per satisfer les preferències locals i les expectatives del públic objectiu. Des d’ajustar el contingut d’una aplicació mòbil fins a modificar les referències culturals en campanyes de màrqueting, la localització garanteix que les empreses transmetin el missatge adequat a cada audiència.

  Correcció i revisió de textos

  La imatge d’una empresa es veu afectada directament per errors gramaticals o imprecisions en el contingut. La correcció i la revisió de textos assegura que els materials escrits siguin coherents i precisos i no continguin errors. Aquest servei és essencial per a blogs, informes, comunicats de premsa, llibres i qualsevol tipus de contingut escrit que vulgui transmetre una imatge professional i acurada.

  Transcripció

  Quan cal tenir una versió escrita d’un contingut audiovisual, la transcripció és la solució perfecta. Convertir fitxers d’àudio o vídeo en text permet que el contingut sigui més accessible i facilita la creació de resums o actes de reunions. És una eina valuosa per a empreses que necessiten mantenir un registre escrit d’esdeveniments, discursos, sessions de capacitació i molt més.

  Relatoria

  A més de la transcripció, també oferim el servei de relatoria, especialment útil per a esdeveniments i conferències. Un relator professional pren notes en temps real, resumeix la informació clau i la transforma en un text coherent i llest per a la difusió. Això facilita la creació de materials posteriors i assegura que les idees compartides a l’esdeveniment arribin a una audiència més àmplia.

  Subtitulació i doblatge

  La creació i traducció de subtítols, la seva codificació de temps i la incrustació al document audiovisual (pel·lícules, documentals, anuncis, etc.), així com la traducció per al doblatge d’aquests mateixos formats són altres dels serveis lingüístics que posem al vostre abast en l’àmbit audiovisual. També la subtitulació en temps real, especialment útil per a conferències i esdeveniments en viu, que millora l’accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva.

  Serveis de veu i enregistrament

  Per a projectes que requereixen una veu professional, els serveis de veu i enregistrament són essencials. Des d’anuncis publicitaris fins a audiollibres i sistemes de resposta de veu interactiva (IVR), comptar amb experts locutors en diferents idiomes i tons ofereix una qualitat excepcional al contingut d’àudio.

  Consultoria lingüística i cultural

  En últim lloc, però no per això menys important, la consultoria lingüística i cultural és un servei imprescindible per a empreses que volen establir una comunicació efectiva a escala global. Els consultors lingüístics ofereixen consells valuosos per adaptar el to i el llenguatge segons el públic objectiu i garanteixen la coherència en la comunicació interna i externa. També s’enfoquen en l’adaptació de contingut culturalment rellevant per evitar malentesos i ofenses involuntàries. Amb una sensibilitat cultural adequada, aquest servei contribueix a una comunicació global amb èxit.

  Traçant ponts globals: els nostres serveis lingüístics a la vostra disposició

  Com veieu, els serveis lingüístics són una eina indispensable perquè les empreses superin les barreres de la comunicació global i es connectin amb audiències internacionals.

  Des de la traducció i la interpretació fins a la localització i consultoria lingüística, aquestes solucions personalitzades garanteixen que el missatge d’una empresa es transmeti amb precisió i eficàcia en idiomes i cultures diferents.

  A Teclat disposem d’una àmplia experiència i un equip d’experts en el camp dels serveis lingüístics, i oferim la màxima qualitat i atenció personalitzada a cada client. Si voleu millorar la comunicació multilingüe de la vostra empresa, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres. Serà un plaer ajudar-vos a portar el vostre negoci a nous horitzons!

   

  Gestió de projectes de traducció: la nostra fórmula

  Acompanyeu-nos mentre explorem pas a pas com duem a terme una gestió eficient de projectes de traducció, des de la introducció de l’encàrrec al nostre programa fins a l’assignació del traductor o traductora adequats i l’ús d’eines avançades per mantenir la coherència terminològica i l’estil.

  En què consisteix la gestió de projectes de traducció?

  Es tracta del procés integral de planificar, coordinar i supervisar totes les etapes involucrades en la traducció de documents a un o més idiomes. Aquest procés implica l’organització eficient dels recursos humans, tècnics i temporals disponibles per garantir el lliurament de traduccions d’alta qualitat dins dels terminis establerts o requerits pel client.

  La gestió de projectes de traducció abasta des de la comprensió dels requisits del client i l’assignació dels professionals més adequats fins a la implementació de tecnologia lingüística avançada i la comunicació efectiva amb tots els actors involucrats.

  Aquest enfocament sistemàtic i estructurat permet optimitzar els processos de traducció i assegurar la coherència, precisió i eficiència en cada projecte lingüístic. A continuació detallem quin és el nostre procés.

  El primer pas: comprendre les vostres necessitats i oferir-vos una atenció personalitzada

  A Teclat creiem en la importància de comprendre a fons les vostres necessitats i expectatives. Des del primer contacte, us assignarem una gestora de projectes, amb qui treballareu per definir els vostres objectius, terminis i preferències.

  Aquesta comunicació oberta i constant ens permet establir una base de col·laboració sòlida. Durant aquesta etapa, recopilarem tots els detalls essencials, com ara el tema del projecte, el públic objectiu, el format requerit i qualsevol requisit especial que pugui afectar la traducció. Tota aquesta informació és necessària per saber quin ús es donarà a la traducció i així poder determinar els recursos que es necessitaran.

  Control i preparació del projecte

  Un cop elaborat i aprovat el pressupost per a la traducció, en què inclourem el temps estimat de lliurament i qualsevol servei addicional que pugueu necessitar, procedirem a introduir l’encàrrec al nostre programa de gestió, on se li assigna un número de referència únic. Aquesta mesura ens permet mantenir un control precís i fer un seguiment detallat de cada projecte.

  A més, ens assegurem de preparar el document original, manipulant el format si cal o gestionant la terminologia i les especificacions addicionals que ens hàgiu proporcionat. Aquesta fase és crucial per garantir que el document estigui llest per a la traducció i compleixi totes les vostres expectatives.

  Equip expert: el nostre valor afegit

  A Teclat assignem la traducció a un traductor o traductora que sigui expert/a en la combinació lingüística i que tingui una especialització temàtica rellevant. Valorem l’experiència i les habilitats específiques de cada professional per assegurar-nos que el projecte estigui en mans d’algú capaç d’oferir una traducció acurada i contextualment adequada.

  A més, ens preocupem per mantenir la coherència terminològica i l’estil al llarg del temps, per això assignem sempre el mateix equip de traductors per a un mateix client. D’aquesta manera garantim la consistència en la terminologia i l’estil, cosa que contribueix a una experiència de traducció satisfactòria.

  Tecnologia innovadora per potenciar la nostra eficiència

  En el nostre enfocament de gestió de projectes de traducció, aprofitem diferents eines avançades per optimitzar la qualitat i l’eficiència, com ara els programes de traducció assistida, que ens permeten agilitzar el procés mitjançant la utilització de memòries de traducció. Aquestes memòries emmagatzemen segments traduïts prèviament, cosa que ens permet reutilitzar-los en projectes futurs i mantenir la coherència terminològica i estilística en el treball dut a terme per a un mateix client.

  A més, també podem utilitzar eines de gestió terminològica per assegurar-nos de fer servir la terminologia correcta i consistent en cada projecte.

  Seguiment i control de qualitat

  A cada etapa de la gestió de projectes de traducció, duem a terme un seguiment i control de qualitat exhaustius. El nostre equip de gestió supervisa el progrés del projecte i s’assegura que es compleixin els terminis establerts. A més, efectuem revisions i controls de qualitat rigorosos per garantir la precisió i la coherència a cada traducció.

  Comunicació fluida i feedback

  La comunicació oberta i fluida és un pilar fonamental a la nostra gestió de projectes de traducció. Mantenim un diàleg constant amb el nostre client, per assegurar-nos de comprendre les vostres necessitats i requisits específics.

  També us brindem l’oportunitat de rebre feedback sobre el procés de traducció i, si cal, fem els ajustaments o modificacions que ens suggeriu. La vostra satisfacció és la nostra màxima prioritat i ens esforcem per mantenir una relació de col·laboració sòlida i fiable.

  Puntualitat i qualitat del lliurament

  El nostre compromís és lliurar les traduccions en els terminis acordats, sense que per això se’n ressenti la qualitat. Mitjançant una gestió efectiva del temps i una planificació acurada, ens assegurem de complir les dates establertes. Utilitzem eines de seguiment i recordatoris per mantenir-nos al corrent de cada projecte i garantir que es compleixin els terminis de lliurament.

  La nostra fórmula per a l’èxit

  La gestió de projectes de traducció és un procés complex i meticulós que requereix una atenció minuciosa a cada detall. A Teclat ens esforcem per implementar una gestió eficient que es tradueixi en resultats de qualitat i en la satisfacció dels nostres clients. Des de la introducció de l’encàrrec al nostre programa de gestió fins a l’assignació del traductor adequat i l’ús d’eines avançades, cada pas és crucial per assegurar una experiència de traducció amb èxit.

  Confieu en Teclat per a la gestió dels vostres projectes de traducció i descobriu com la nostra dedicació i enfocament rigorós marquen la diferència i porten els vostres projectes lingüístics a un nivell superior.

  Guia de correcció de textos en català. Tot el que us cal saber

  En aquest article us presentem una guia de correcció de textos en català, amb consells i recomanacions perquè pugueu millorar l’ortografia, la gramàtica i l’estil dels vostres escrits i causar una gran impressió en els vostres lectors.

  La correcció de textos és una habilitat fonamental que tota persona que escrigui en català hauria de dominar, tant per a la vida personal com per a la professional. La bona ortografia i la gramàtica són elements essencials per demostrar un bon coneixement de la llengua i una capacitat de comunicació efectiva. Per això, en aquesta guia us ensenyarem tot el que us cal saber sobre la correcció de textos en català, per ajudar-vos a .

  Per què és important la correcció de textos en català?

  La correcció de textos en català té un paper crucial a l’hora de garantir la comprensió del missatge que es vol transmetre quan s’escriuen textos en aquesta llengua. A més, una bona ortografia i gramàtica reflecteixen respecte cap als lectors i demostren professionalitat. Els errors ortogràfics poden provocar males interpretacions i confusions i disminueixen la credibilitat de l’autor.

  Com es fa la correcció de textos en català?

  La correcció de textos en català es fa en diversos nivells. El primer és la correcció ortogràfica, que consisteix en la revisió minuciosa de les paraules i l’escriptura correcta. En aquest nivell es revisen aspectes com els accents, els signes de puntuació, les majúscules i minúscules, entre d’altres.

  El segon nivell és la correcció gramatical, que s’enfoca a revisar la concordança entre el subjecte i el verb, els pronoms, els adjectius i altres elements que conformen l’estructura de les frases.

  Finalment, el tercer nivell és la correcció d’estil, que se centra en la coherència del text i la capacitat de comunicació efectiva. En aquest nivell es revisen aspectes com l’organització del text, el to i la claredat del missatge.

  Errors comuns en català

  A continuació detallem alguns dels errors més freqüents dels textos en català, segons cada nivell de correcció, als quals heu de parar atenció si voleu redactar textos correctament.

  Errors d’ortografia

  • Omissió o excés d’accents
  • Confusió entre lletres (b/v, ss/ç)
  • Ús incorrecte de la lletra «h»
  • Errors de puntuació

  Errors de gramàtica

  • Manca de concordança (subjecte/verb, substantius/adjectius)
  • Ús incorrecte de pronoms febles
  • Ús incorrecte de temps verbals
  • Errors en l’ús de preposicions

  Errors d’estil

  • Repetició innecessària de paraules
  • Frases massa llargues o confuses
  • Ús excessiu d’adjectius o adverbis
  • Manca de coherència i connexió entre idees
  • Ús inapropiat de termes tècnics o argot

  Consells i recomanacions per a la correcció de textos en català

  A més de parar atenció als errors més habituals, us oferim alguns consells i recomanacions perquè pugueu corregir els vostres textos i obtenir els millors resultats:

  1. Preneu-vos temps: no feu la correcció de manera precipitada. Dediqueu el temps que considereu necessari a revisar detalladament el text i corregir-ne els possibles errors. Si podeu, deixeu-lo «reposar» i torneu-lo a revisar al cap d’una estona.
  2. Utilitzeu eines de correcció: aprofiteu les eines de correcció ortogràfica i gramatical disponibles, com ara correctors en línia. Procureu no dependre’n exclusivament, ja que poden passar per alt alguns errors.
  3. Llegiu el text en veu alta: llegir en veu alta us ajudarà a identificar errors de fluïdesa, estructura i coherència al text. Podeu utilitzar els sistemes de lectura en veu alta incorporats a alguns processadors de text. Pareu atenció a frases confuses, repeticions innecessàries o problemes de manca de connexió entre idees.
  4. Reviseu la puntuació: feu servir correctament els signes de puntuació com ara comes, punts, punt i coma, signes d’admiració i exclamació, etc. Verifiqueu que cada frase tingui una puntuació adequada i que els paràgrafs estiguin ben estructurats.
  5. Comproveu la coherència i la claredat: assegureu-vos que les idees del text siguin coherents i es presentin d’una manera clara. Verifiqueu que hi hagi una seqüència lògica en l’exposició de la informació i que les transicions entre paràgrafs siguin suaus.
  6. Pareu atenció a la gramàtica i la sintaxi: comproveu que els subjectes i els verbs concordin, que els pronoms siguin adequats i que no hi hagi errors de concordança de gènere i nombre entre noms i adjectius, per exemple. Reviseu també l’estructura de les oracions i eviteu construccions massa complexes o ambigües.
  7. Corregiu l’ortografia i l’accentuació: assegureu-vos que totes les paraules estiguin escrites correctament i que els accents estiguin col·locats on correspon. Fixeu-vos especialment en les paraules amb accentuació irregular i en aquelles que solen generar confusió, com les que porten accent diacrític.
  8. Consulteu fonts de referència: si teniu dubtes sobre alguna regla gramatical, ortogràfica o d’estil, consulteu fonts de referència fiables, com ara diccionaris, gramàtiques o guies d’estil. Això us ajudarà a resoldre qualsevol dubte i a prendre decisions encertades durant la correcció.
  9. Demaneu una segona opinió: sempre és útil comptar amb una altra persona perquè us revisi la feina. Demaneu a algú de confiança que llegeixi el text corregit per detectar possibles errors que hàgiu passat per alt.
  10. Recordeu que la correcció de textos és un procés minuciós que requereix paciència i atenció. Seguint aquestes recomanacions, podreu millorar la qualitat dels vostres escrits i assegurar-vos de transmetre les vostres idees d’una manera clara i precisa.

  Esperem que aquesta guia us hagi estat útil i que us ajudi a millorar les vostres habilitats d’escriptura i correcció de textos en català. No oblideu que la pràctica és fonamental per millorar i que sempre podeu recórrer a eines i experts en correcció de textos per garantir que els vostres escrits siguin impecables.

  A Teclat oferim serveis de correcció de textos en català i altres idiomes. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més informació i millorar la qualitat dels vostres escrits.

  No espereu més i comenceu a millorar les vostres habilitats d’escriptura i de correcció de textos en català avui mateix!

  La importància de la comunicació multilingüe en un món globalitzat

  En una societat on el comerç, la tecnologia i les comunicacions travessen fronteres internacionals, és fonamental que les empreses i institucions s’adaptin a les necessitats lingüístiques dels seus clients i col·laboradors.

  Per això, la necessitat de comunicar-se en diferents idiomes ha esdevingut un aspecte crucial per a l’èxit de qualsevol empresa. La comunicació multilingüe permet més inclusió i efectivitat en el missatge, la qual cosa pot ser la clau per a l’èxit del vostre negoci.

  En aquest article us expliquem per què és important la comunicació multilingüe i com la podeu implementar a la vostra empresa.

  Què és la comunicació multilingüe?

  En primer lloc, és important comprendre que la comunicació multilingüe va més enllà del fet de parlar diversos idiomes. Es tracta de la capacitat de transmetre idees i missatges en diferents llengües d’una manera efectiva i comprensible, és a dir, de crear missatges adaptats a les diverses cultures i contextos lingüístics.

  La comunicació multilingüe és la clau per a l’èxit d’una empresa en un món globalitzat, ja que permet arribar a un públic més ampli i divers, cosa que al seu torn augmenta les possibilitats d’èxit.

  En segon lloc, la comunicació multilingüe fomenta la inclusió i la diversitat a l’empresa. Quan una empresa es comunica en diferents idiomes, demostra el seu compromís amb la inclusió i la diversitat, fet que alhora  incrementa la confiança i la fidelitat dels clients. A més, també permet a l’empresa atraure i retenir talents de diferents orígens culturals i lingüístics, i això enriqueix la seva cultura empresarial i la fa més dinàmica i efectiva.

  En tercer lloc, la comunicació multilingüe és essencial per millorar l’eficàcia i la qualitat del missatge, ja que permet comprendre millor i aportar més claredat a allò que es comunica, la qual cosa pot augmentar la qualitat del servei i la satisfacció del client en garantir que es transmeti el missatge correcte en l’idioma adequat.

  Finalment, la comunicació multilingüe pot ser un avantatge competitiu. En un món globalitzat, pot ser la clau per diferenciar-se de la competència i millorar la percepció de la marca. La capacitat de comunicar-se en diversos idiomes pot ser un avantatge estratègic per a les empreses que busquen expandir-se a nous mercats o augmentar-ne la presència global. En oferir informació i serveis en diversos idiomes, les empreses poden arribar a audiències més àmplies i diversificar la base de clients i col·laboradors.

  D’altra banda, la manca de comunicació multilingüe pot tenir conseqüències negatives per a les empreses, entre les quals s’inclouen, per exemple, la pèrdua de clients i col·laboradors a causa de possibles problemes de comprensió o la manca d’atenció a les necessitats culturals. Això pot perjudicar-ne la imatge i afectar la seva reputació al mercat global.

  Com podeu implementar la comunicació multilingüe a la vostra empresa

  A continuació us proposem algunes idees per dur a terme aquesta implementació:

  1. Identifiqueu les necessitats lingüístiques dels vostres clients i col·laboradors. Feu enquestes o analitzeu dades per determinar quins idiomes parlen i quines preferències lingüístiques tenen.
  2. Oferiu materials i serveis en diversos idiomes. Ens referim, per exemple, a fullets i manuals, però també al lloc web de l’empresa o el servei d’atenció al client.
  3. Capaciteu el vostre equip en comunicació intercultural. Assegureu-vos que el vostre personal comprengui les diferències culturals i lingüístiques i estigui format per comunicar-se efectivament amb clients i col·laboradors de diferents orígens.
  4. Personalitzeu la comunicació. Adaptar la comunicació a la cultura i l’idioma dels clients pot millorar la percepció de la marca i la satisfacció del client.
  5. Compteu amb serveis professionals de traducció i interpretació. És important treballar amb experts que comprenguin els matisos culturals i lingüístics dels idiomes en què us voleu comunicar.

  Amplieu els vostres horitzons i milloreu les relacions empresarials

  En un món cada cop més connectat, la comunicació multilingüe us brinda l’oportunitat de millorar les vostres relacions amb clients i col·laboradors i ampliar els vostres horitzons.

  No espereu més per començar a implementar-la a la vostra empresa. Recordeu que no es tracta només de traduir textos, sinó d’adaptar el vostre missatge a diferents cultures i contextos lingüístics. Si us enfoqueu en les necessitats dels vostres clients i col·laboradors, podreu oferir un servei més complet i satisfactori, cosa que es traduirà en beneficis per a la vostra empresa.

  A Teclat treballem per brindar solucions lingüístiques integrals per a empreses. Oferim serveis de traducció, interpretació i transcreació, així com serveis de localització per adaptar el vostre contingut a diferents cultures i idiomes.

  Contacteu amb nosaltres per obtenir més informació sobre com us podem ajudar a implementar la comunicació multilingüe i millorar l’eficàcia i la inclusió de la vostra comunicació. Us esperem!