Demaneu Pressupost
Pressupost Gratuit

Empleneu aquest formulari per demanar-nos un pressupost sense compromís.

  * Recomanem que ens envieu el text per traduir en un document editable.

  Serveis habituals

  Traduccions generals i especialitzades

  Tant si voleu fer arribar un correu corporatiu als vostres clients o col·laboradors, com si necessiteu presentar un projecte a un concurs internacional, proporcionar un manual d’instruccions en la llengua del vostre client, publicar un article científic en un web especialitzat o fer una campanya de màrqueting en diversos mitjans, nosaltres us ajudem proporcionant-vos la traducció de tots els textos que us calguin amb la màxima qualitat.

  L’equip de Teclat està format per professionals de la llengua amb una alta qualificació i gran experiència, sempre nadiues de les llengües de destí. El procés de traducció i correcció de documents inclou sempre la supervisió per part d’una revisora que, juntament amb la gestora del projecte, contribueixen a garantir la qualitat del servei.

  També fem ús de diverses eines informàtiques de suport a la traducció, que ens ajuden en tot el procés: programes de conversió de formats, eines de recompte o memòries de traducció, que ens permeten aprofitar textos ja traduïts i mantenir coherència terminològica. Aquests recursos ens permeten, també, oferir uns preus més ajustats i, sobretot, garantir la qualitat de la nostra feina.

  Aquest és el nostre procés de treball, des del moment que arriba una sol·licitud fins que us lliurem el producte final:

  1. Sol·licitud de traducció

  Vosaltres ens envieu un correu a traduccio@teclat.com i ens indiqueu quin és l’encàrrec que necessiteu: l’idioma del document original i a quin idioma o idiomes voleu traduir-lo. Ens adjunteu també el text original, si és possible, en un format manipulable. Nosaltres analitzem el document i us fem arribar el pressupost de l’encàrrec, basant-nos en la nostra tarifa de preu per paraula segons la combinació d’idiomes i altres característiques del text (especialització, format, paraules repetides, etc.). També us n’indiquem el termini de lliurament. Quan ens en doneu el vistiplau, iniciem la gestió del projecte.

  2. Gestió del projecte

  Internament, introduïm l’encàrrec al nostre programa de gestió i li donem un número de referència. Preparem el document, en cas que hàgim de manipular-lo o gestionar-ne la terminologia o altres especificacions que ens hàgiu indicat, i assignem la traducció al traductor o la traductora més adient d’acord amb la combinació lingüística i segons la seva especialització temàtica, si escau. Tenim una cura especial que per a un mateix client sempre sigui el mateix equip de traducció el que s’encarregui de la seva documentació, per poder mantenir la coherència en la terminologia i l’estil, per a la qual cosa fem servir també diverses eines de suport a la traducció.

  3. Traducció

  El traductor o traductora tradueix el document i el deixa enllestit segons el termini acordat. En cas de dubtes, es comunica amb la gestora del projecte per resoldre’ls.

  4. Control de qualitat

  Abans de lliurar-vos el document final, hi fem una revisió independent per assegurar-nos que ni el contingut ni el format s’hagin alterat respecte de l’original i per garantir-ne l’adequació per a la finalitat prevista.

  5. Lliurament

  Us enviem el document traduït per correu electrònic —o en mà si es tracta d’una traducció jurada que necessiteu en paper— i en el termini de lliurament acordat, sempre en el format en què ens l’hàgiu sol·licitat.

  6. Feedback

  Esperem els vostres comentaris o els vostres dubtes, si és que en teniu, després que hàgiu rebut el document traduït i us els responem abans de fer el tancament de l’encàrrec.

  7. Arxiu

  Tant el document original com la traducció queden arxivats en el nostre sistema de documentació per a futures consultes si calgués (en un termini d’un any).

  Serveis habituals

  Traduccions jurades

  Les traduccions jurades són traduccions de documents amb caràcter oficial. Les més habituals són de documents amb validesa jurídica o administrativa com ara partides de naixement, estatuts d’una empresa, comptes anuals, certificats acadèmics, títols universitaris, etc.

  Les traduccions jurades només les poden fer traductors jurats, que són traductors habilitats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya —en el cas del català— o del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del Govern de l’Estat —per al castellà.

  El nostre equip de traductors jurats cobreix tots els idiomes europeus i asiàtics per als quals hi ha habilitació:

  • alemany
  • anglès
  • àrab
  • basc
  • bengalí
  • bielorús
  • búlgar
  • català
  • coreà
  • croat
  • danès
  • eslovac
  • eslovè
  • estonià
  • finès
  • francès
  • gallec
  • grec
  • hebreu
  • hongarès
  • italià
  • letó
  • lituà
  • llatí
  • neerlandès
  • noruec
  • persa
  • polonès
  • portuguès
  • romanès
  • rus
  • suec
  • turc
  • txec
  • ucraïnès
  • xinès

  Serveis habituals

  Traducció de pàgines web

  El web d’una empresa és la seva carta de presentació davant del món i segur que voleu que sigui el més efectiva possible, adaptada als mercats estrangers als quals us adreceu.

  A Teclat  us traduïm el web a partir de textos en format manipulable o bé directament en WordPress. I us fem descomptes per volum si decidiu traduir la vostra pàgina a diverses llengües.

  Serveis habituals

  Interpretació

  La interpretació és una activitat de mediació lingüística i consisteix a transmetre un discurs oral d’una llengua d’origen a una llengua de destí. En definitiva, la persona que interpreta elabora un discurs equivalent en una llengua diferent i fa que sigui comprensible per a l’audiència que l’està escoltant en aquell idioma. L’intèrpret fa aquesta funció tenint en compte diversos aspectes, com ara el registre que s’utilitza, la informació implícita en el missatge i també les emocions.

  Hi ha diferents tipus d’interpretació segons la metodologia que s’utilitza i el tipus de tecnologia que hi intervé: en general, la simultània, la consecutiva, la d’enllaç i, menys habitualment, la interpretació a cau d’orella o chuchotage.

  Interpretació simultània: en cabina d’interpretació per a conferències, congressos i altres trobades presencials; els assistents a l’esdeveniment escolten directament la traducció de la ponència en l’idioma escollit a través d’un receptor. Per a esdeveniments virtuals, la interpretació simultània es fa remotament a través d’una plataforma digital genèrica (tipus Zoom o similar) o especialitzada en interpretació remota.

  Interpretació consecutiva: per a formacions, presentacions, rodes de premsa, etc. Els assistents escolten les explicacions en l’idioma original i, per intervals, l’intèrpret en fa l’explicació resumida en l’idioma escollit per a l’acte. Pot ser presencial, allà on el client ens requereixi, o bé remota mitjançant una plataforma digital.

  Interpretació d’enllaç: per quan els interlocutors no parlen el mateix idioma; l’intèrpret hi fa d’intermediari i transmet la informació de l’un a l’altre a fi que puguin entendre’s, resolguin dubtes, prenguin decisions o tanquin acords. Aquesta interpretació por ser presencial, telefònica o mitjançant una plataforma digital.

  Interpretació a cau d’orella: és una interpretació simultània en què l’intèrpret, situat al costat dels destinataris, generalment un o dos, tradueix el discurs de l’orador en veu baixa.

  Serveis habituals

  Correcció de textos

  Per tal que els vostres textos i documents tinguin la màxima qualitat lingüística, us en fem la correcció ortogràfica i gramatical, la correcció d’estil si us cal, i la revisió d’arts finals (galerades) per a documents que calgui maquetar o publicar.

  Serveis habituals

  Assessorament lingüístic

  Atenem les vostres consultes sobre terminologia, gramàtica, tipografia, estil, convencions… Si les consultes són curtes, us responem al moment, preferiblement per correu electrònic. Us oferim abonaments trimestrals perquè pugueu fer, de manera ràpida i àgil, un nombre determinat de consultes en un període de temps establert.